Námořní hrdinové ponorných člunů

Námořní hrdinové ponorných člunů

Přísaha císařského a královského válečného námořnictva

 

Přísaháme slavně  Bohu Všemohoucímu, že budeme

 Jeho apoštolskému Veličenstvu svému nejjasnějšímu knížeti a pánu

Františku Josefovi Prvnímu,

z Boží milosti císaři rakouskému, králi českému atd. a apoštolskému králi uherskému

věrni a poslušni, a ze všech nejvýše budeme také své vlajkové důstojníky a generály, všechny představené a vyšší poslouchati, je ctíti, a chrániti, jejich nařízení a rozkazů ve všech službách plniti, proti jakémukoli nepříteli, buď on kdo buď a kdekoliv o toho požádá vůle Jeho císařského a královského Veličenstva, na vodě i na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, útocích, zápasech i v jakýchkoliv jiných podnicích vůbec , na každém místě, každého času, při každé příležitosti udatně a zmužile bojovati, že svých lodí, praporů a vojsk neopustíme, s nepřítelem nikdy ani v nejmenší srozumění nevejdeme,  vždy tak se chovati budeme, jak toho vojenské zákony žádají a statečným námořníkům přísluší a tímto způsobem že chceme se ctí žíti a zemřít;  tak nám dopomáhej Bůh.   Amen !

V důstojnického sboru ponorkových velitelů Rakousko-uherského válečného námořnictva bylo mnoho vynikajících osobností. Jedinečné a multietnické složení důstojnického sboru z nichž bylo : 21 německých Rakušanů , 9 Čechů ( včetně několika německých Čechů a Moravanů), 6 Chorvatů, 4 Poláků, 1 Bosňan, 1 Slovák a 1 Ital.

 

S.M.U. (Seiner Majestät Unterseeboot) Ponorný člun Jeho Veličenstva. Roku 1912 čítá císařská a královská ponorková flotila 6 ponorných člunů : S.M.U. "1", "2", "3", "4", "5" a "6". Během válečných let 1914-1918 se flotila rozrůstá na počet 27 člunů. Nákup dalších 32 člunů je v plánu, ale do konce války se již nepodaří realizovat.

 

Mezi trojici jmen nelepších velitelů ponorkových člunů císařského a královského válečného námořnictva ve vztahu k úspěchům potopení brutto registrovaných tun obchodních a válečných lodí za Velké války patří Georg rytíř von Trapp, Zdenko Hudeček a Rudolf von Singule. Následují jména velitelů jako Egon Lerch (rodák z Terstu), Robert Teufl von Fernland (rodák z Vídně), Leo Prášil (rodák z Puly, otec Josef Prášil pocházel z Čech), Josef Holub (rodák z Přemyšlu, otec Josef Holub pocházel z Čech).

 

Georg Ritter von Trapp (*1880 Zadar - †1947 Stowe U.S.A.) : 58.581 BRT
S.M.U. "5", "14"
Potopeno : 12 obchodních lodí a 2 válečné
Poškozeno : 1 obchodní


Vyznamenání :
Rytířský kříž vojenského Řádu Marie Terezie
Stříbrná medaile za statečnost pro důstojníky 1.tř.
Rytířský kříž Řádu Leopoldova s válečnou dekorací a meči
Řád železné koruny 3.tř. s vál.dekorací a meči
Vojenský záslužný kříž 3.tř.s vál. dekorací a meči
Bronzová vojenská záslužná medaile Signum laudis s válečnou dekorací a meči a dvěma pásky
Pamětní kříž 1908
Mobilizační kříž 1912/13
Karlův vojenský kříž
Pruský Železný kříž 1. a 2. stupně
Ruský Řád svatého Stanislava 3.třídy
Medaile Osmanské říše zlatý Liyakat

Zdenko Evžen Hudeček (*1887 Terezín - †1974 Frýdek-Místek) : 48.450 BRT
S.M.U. "17", "28"
Potopeno : 12 obchodních lodí a 1 válečná
Poškozeno : 0


Vyznamenání :
Stříbrná medaile za statečnost pro důstojníky 1.tř.
Rytířský kříž Řádu Železné koruny 3.tř. s válečnou dekorací a meči
Stříbrná a bronzová záslužná medaile Signum laudis s válečnou dekorací a meči
Stříbrná záslužná medaile Signum laudis s válečnou dekorací a meči (udělena podruhé)
Pamětní kříž 1908
Mobilizační kříž 1912/13
Karlův vojenský kříž
Pruský Železný kříž 1. a 2. stupně

Rudolf von Singule (*1883 Pula - †1945 Brno) : 31.577 BRT
S.M.U. "4"
Potopeno : 14 obchodních lodí a 1 válečná
Poškozeno : 1 obchodní a 1 válečná

Vyznamenání :

Rytířský kříž vojenského Řádu Marie Terezie
Rytířský kříž Řádu Leopoldova s válečnou dekorací a meči
Rytířský kříž Řádu Železné koruny 3.tř. s válečnou dekorací a meči
Vojenský záslužný kříž 3.tř.s vál. dekorací a meči
Stříbrná a bronzová záslužná medaile Signum laudis s válečnou dekorací a meči
Pamětní kříž 1908
Karlův vojenský kříž
Pruský Železný kříž 1. a 2. stupně

Josef Holub (*1885 Přemyšl - †1965 Praha) :
15.190 BRT
S.M.U. "21", "22", "27"
Potopeno : 29 obchodních lodí a 1 válečná (prvenství v celkovém počtu potopených lodí)
Poškozeno : 0

Vyznamenání :
Stříbrná medaile za statečnost pro důstojníky 1.tř.
Rytířský kříž Řádu Železné koruny 3.tř. s válečnou dekorací a meči
Vojenský záslužný kříž 3.tř.s vál. dekorací a meči
Bronzová záslužná medaile Signum laudis s válečnou dekorací a meči
Pamětní kříž 1908
Mobilizační kříž 1912/13
Karlův vojenský kříž
Saský královský Řád Albrechtův 2.třídy
Osmanský Řád Medžidie 5.třídy

 
Při četných operací ponorkových velitelů za Velké války byly ztráty císařské a královské ponorkové flotily poměrně malé. Z počtu 49 velitelů se jich pět již domů nevrátilo a dva padli do italského zajetí.

11.srpen 1915 S.M.U. "12" Velitel, poručík řadové lodi Egon Lerch padl
13. srpen 1915 S.M.U. "3" Velitel, poručík řadové lodi Karel Strnad padl
13. květen 1916 S.M.U. "6" Velitel, poručík řadové lodi Hugo von Falkhausen zajat
17. říjen 1916 S.M.U. "16" Velitel, poručík řadové lodi Orest rytíř von Zopa zajat
31. březen 1917 S.M.U. "30" Velitel, poručík řadové lodi Friedrich Fähndrich padl
21. únor 1918 S.M.U. "23" Velitel, poručík řadové lodi Klemens rytíř von Bézard padl
4. červenec 1918 S.M.U. "20" Velitel, poručík řadové lodi Ludwig Müller padl


Michal Lukšíček ©2016