František Ferdinand

František Ferdinand

Generál jezdectva František Ferdinand ve služebním stejnokroji.

Generálmajor arcivévoda František Ferdinand d´Este (r.1894).

František Ferdinand s bratrem Ottou a Ferdinandem Karlem (r.1882)

Rytmistr arcivévoda František Ferdinand d´Este (r.1886).

V divadelním kostýmu (r.1875)

(r.1887)

(r.1914)

Jedna z posledních fotografií 50ti letého arcivévody Františka Ferdinanda (r.1914)