Císařovy vojevůdci

Císařovy vojevůdci

Viceadmirál WILHELM von TEGETTHOFF

 (*1827 Maribor - †1871 Vídeň)

a

polní zbrojmistr LUDWIG von BENEDEK

(*1804 Šoproň - †1881 Štýrský Hradec)

 

(Oblíbení a uznávaní velitelé.)

Oba tyto muže nespojuje jen císařský vojenský kabátec a vojenské řemeslo, válka roku 1866, kdy jeden vítězí na moři v bitvě u Visu a druhý prohrává na pevnině u Hradce Králové, ale také od sebe nedaleko společné místo posledního odpočinku ve Štýrském Hradci.

11 let po námořní bitve u Visu byl dne 20. července 1877 v přístavu císařského a královského válečného námořnictva Pula odhalen památník věnovaný viceadmirálu Vilému Tegetthoffovi. Po 1.sv. válce a následné italské okupaci Istrijského poloostrova panovala obava nad dalším osudem tohoto pomníku. Po vynaloženém nemalém úsilí městské rady města Graz a po zlepšení dvoustranných vztahů byl roku 1935 památník převezen do Rakouska. Dodnes stojí v městském parku na Tegetthoffplatz. Pomník o váze 1,5tuny a výšce 3,5m byl zrestaurován v roce 2016.

Místo posledního odpočinku viceadmirála Viléma Tegetthoffa na hřbitově Sankt-Leonhard.


Polní zbrojmistr Ludvík August rytíř von Benedek, jeden z nejlepších vojáků habsburské monarchie. Významného pomníku se nikdy nedočkal a po prohrané bitvě byl neprávem označen za viníka nešťastného výsledku celého tažení roku 1866. Benedekova vojenská dráha byla dlouho zářivá, slavná a zasluhovala méně tragický konec. Do své smrti žil v tichosti se svou ženou ve Štýrském Hradci a dostál svému slibu, který dal vrchnímu veliteli císařské armády arcivévodovi Albrechtovi, že bude mlčet. "Poražený vůdce musí nést své neštěstí" jak sám Benedek poznamenal.
Hrob polního zbrojmistra Benedeka na hřbitově Sankt-Leonhard.


Michal Lukšíček ©2016