Informace o nás

Historie a fakta proti proudu času v rámci bohaté historie Českých zemí je náplní těchto internetových stránek. Nahlédneme zpět do období, kdy země Koruny české byly součástí mnohonárodnostní říše a kdy výstřely tehdy neznámého studenta nadobro změnily tvář světa ...

 

Nedílnou součástí vzniku tohoto projektu bylo občanské sdružení Ferdinand d´Este 1914-2014 (zaniklo 6/2014) z Brna. Již přes 12 let se v různých obměnách malá členská základna soustředila svým zájmem o poznání osobnosti, rodiny a života tehdejšího následníka trůnu Rakousko-uherského mocnářství arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este. Vdechla mu i živou podobu na dané téma v rámci fenoménu "živé historie" na mnoha kulturně-společenských akcí pro širokou veřejnost neboť platí známé to heslo : dějiny matkou moudrosti.

 

Vážený čtenáři, vítejte v dobách, kdy Evropa ještě tančila valčík ...

M. Lukšíček