Výstava - Karel I. - poslední český král

30.01.2017 18:50

Petrovcova výstavní síň Muzea T. G. M. Rakovník a výstava Karel I. - poslední český král.
Výstava prezentuje formou dobových sbírkových reálií ze soukromé sbírky Milana Šilera zajímavou osobnost spjatou s českými dějinami posledního císaře a krále Karla I. Habsbursko-Lotrinského.