Přednáška - František Josef I. a jeho odkaz současné střední Evropě

15.11.2016 23:44

15.listopad 2016

Zámek Holešov

Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen s manželkou.

Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen, arcivévoda Rakousko-Toskánský (*1941)

statkář a lesník, kandidát na prezidenta Rakouské republiky v roce 2010 za Stranu zelených, žijící v Rakousku.

 

Jeho Výsost posluchače přednášky seznámila chronologicky s obdobím a vývojem země za panování císaře a krále Františka Josefa Prvního. Národy bývalé podunajské monarchie mají historicky daný potenciál spolu úzce spolupracovat. Obzvláště v dnešní době, kdy Velká Británie opouští EU říká Dr. Ulrich Habsbursko-Lotrinský.

 

Má dnešní Rakousko zájem o monarchistické státní zřízení?

Mám za to, že Morava bude mít více monarchistů než celé Rakousko. V Rakousku není monarchie na pořadu dne. Rakousko je dnes malou republikou a o změně vážně lidé neuvažují.  Já osobně se cítím být republikánem. Život princů a princezen vládnoucích rodů není jednoduchým a já jsem spokojen s takovým životem, který mám. Měl jsem možnost navštívit i další bývalé země podunajské monarchie a ke starému Rakousku se tam lidé už přece jen nehlásí.

 

Překvapivé? Asi přece jenom není. Realistický životní pohled příslušníka bývalé vládnoucí středoevropské dynastie. Nostalgie jde stranou. A není prvním s tímto pohledem na věc.  Karel Habsburský mluví podobně. Pro Habsbursko-Lotrinský rod je to vše už přece jen historií z učebnic dějepisu, tak jak pro nás.

Michal Lukšíček ©2016