Pomník Smíření - sochař Patrik Vlček

20.12.2014 11:23

SIT DURAT REGNUM

Pomník ,který u Vránova mlýna (Brno/Řečkovice-Mokrá Hora) byl odhalen 18. prosince 2014 je především tichou vzpomínkou na první oběti Velké války, to jest na Jeho císařskou a královskou Výsost arcivévodu Františka Ferdinanda Rakouského-Este a jeho choť Její Výsost Žofii vévodkyni z Hohenbergu, rozenou hraběnku Chotkovou.

autor sochař Patrik Vlček

Za osobní účasti Její Jasnosti Sophie kněžny z Hohenbergu de Potesta, pravnučky vznešených praprarodičů a za účasti dalších vzácných hostů , z nichž nejvýznamnější byl pan hrabě Jan Podstatzky Lichtenstein z Velkého Meziříčí, byl pomník vysvěcen Otcem Karlem Hanslíkem z Vranova u Brna. Dobovou atmosférou přispěli svoji přítomností i členové Brněnského městského střeleckého sboru a další. Slavnost pokračovala liturgií v kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. Mše svatá za smíření byla věnována především památce Jeho císařské a královské výsosti arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este a to v den jeho narozenin. Byla sloužena z části v českém, německém a latinském jazyce. Mši celebroval Otec Josef Beneš. Na závěr mše zazněla vznešená a zpívaná císařská hymna. Část hymny zaznělo česky a část německy. Po liturgii následovala přednáška Její Jasnosti Sophie kněžny z Hohenbergu de Potesta v konferenčním sále vranovského Duchovního centra. Přednáška zazněla v anglickém jazyce za skvostného překladu paní Lucie Cekotové.