Polní maršál Radecký 1766-2016

28.03.2016 08:47

Polní maršál Jan Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče, vévoda z Custozzy

(*1766 Třebnice -1858 Miláno)

 

Manželka : Františka Romana z Strassoldo-Gräfenbergu

        Děti : Josef hrabě Radecký z Radče *1799

                 František Xaver hrabě Radecký z Radče *1800

                 Luisa Anna hraběnka Radecká z Radče *1803

                 Karel Leopold hrabě Radecký z Radče *1804

                 Františka Romana hraběnka Radecká z Radče *1806

                 Teodor Konstantin hrabě Radecký z Radče *1813

                 Frederika Alexandra hraběnka Radecká z Radče *1815

                 Antonín hrabě Radecký z Radče *1817

 

        (Čestný občan královského města Brna od roku 1849)

 

SPOLEK RADECKÝ PRAHA

Koncepce  oslav 250. jubilea Jana Václava Radeckého z Radče v r. 2016

Narodil se 2. listopadu 1766 v Třebnicích, dnes část Sedlčan

 

 Pamětní (jubilejní) publikace (sborník) „Od vojevůdce k pomníku“.

 

(redakce doc. Zdeněk Hojda, Jarmila Štogrová). 

Náklad 500–600 výtisků ( z toho 100 ks pro město Sedlčany)

Předběžný rozpočet publikace  Kč 125 000.

Předběžná cena při prodeji  Kč 200–250/ks

 

17. 6. 2016 v 17.00 vernisáž výstavy o Maršálu Radeckém, Muzeum Sedlčany     

 

3. 11. 2016, čtvrtek. Vědecký (veřejně přístupný) seminář o maršálu Radeckém, pořádá Státní oblastní archiv Praha v kulturním domě v Sedlčanech.  Účast Spolku Radecký Praha – Jan Bárta - O osudech pomníku 1858–2016, v předsálí spolkové výstavní panely.

 

Veřejné akce Spolku Radecký Praha – listopad 2016 

(program i časy mohou být v detailech zpřesněny)  

 

5. 11. 2016 sobota Sedlčany, pod záštitou ing. Jiřího Buriana, senátora a starosty Sedlčan

10.00 shromáždění u kostela, nástup vojenských jednotek, příslušníkům udělení pamětních  medailí 

10.30 mše svatá, žehnání praporu Spolku Radecký 

11.15 pochod na náměstí a k Městskému muzeu. Odhalení  pamětní desky FM Radeckému.

12.00 přesun na náměstí k Mariánskému sloupu, dekorování  civilních účastníků oslav, kteří se zasloužili o zdar oslavy v Sedlčanech  pamětní medailí, slavnostní salva a ukončení slavnosti.

 

13. 11. 2016 neděle Praha,  pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana  

(výroční den odhalení pomníku Radeckého na Malostranském náměstí v roce 1858) 

 

14.00–14.30 zahájení pochodu historických vojenských jednotek na Staroměstském nám. V úvodu nástup jednotek. Doprovází dechová hudba Pralinka

15.00 shromáždění na Malostranském nám. poblíž původního umístění pomníku FM Radeckého

15.30 odjezd historickou tramvají (resp. linkou č. 12) na výstaviště do Lapidária

16.15 nástup historických jednotek před Lapidáriem, dekorování vojenských účastníků a civilních osob, které se zasloužily o zdar pražské oslavy. Slavnostní salva.

17.30 tradiční přátelské setkání u pomníku Radeckého

Do 19.00 ukončení

 

Spolek Radecký Praha

Ing. arch. Jan Bárta, předseda