"BENEŠOV 1914-2014"

08.05.2014 09:46

Významnou osobnost, která se nesmazatelně zapsala nejen do evropských dějin, ale také do historie města Benešov a jeho okolí, připomene od dubna do listopadu 2014 řada akcí. Budou mezi nimi výstavy, přednášky, mše i křest knihy. Jedním z vrcholů bude dne 31.05.2014 mezinárodní setkání klubů vojenské historie nazvané „Mým národům 1914 – Benešov 2014“.

Spolu s městem Benešov pořádají vzpomínkové akce: Posázaví o.p.s.,zámek Konopiště, Muzeum Podblanicka, Muzeum umění a designu Benešov, Pivovar Ferdinand, Spolek přátel Konopiště, Kulturní a informační centrum, p. o., Spolek přátel Chvojena o.s., Konopišťský medvěd o.s.

 

 

Připravované vzpomínkové akce (květen - listopad):

23.05.2014 - Muzejní noc - přiblíží atmosféru 19. a 20. století. V rámci programu je naplánováno otevření několika výstav - Masarykovo nám., Radniční sklípek, Muzeum umění a designu, Muzeum Podblanicka, Pivovar Ferdinand, zámek Konopiště - ve večerních hodinách propojí tato místa i ekovláček dle speciálního jízdního řádu na tento večer.

23.05. - 10.08.2014 - Otazníky kolem atentátu - venkovní panelová výstava - Masarykovo nám., Benešov

23.05.- 07.07.2014 - Život konopišťských pánu ve fotografiích - Radniční sklípek, Benešov

23.05. - 31.07.2014 - Poslední léto - výstava představí výsledky uměleckého sympozia českých a německých výtvarníků - Muzeum umění a designu

23.05. - 31.08.2014 - Dvorní fotograf - výstava fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka - momentního fotografa arcivévody - Muzeum umění a designu

29.05.2014 - Tematická přednáška k připomenutí 100. let výročí - zámek Konopiště (název bude upřesněn)

30.05.2014 - Den otevřených dveří - prohlídky pivovaru, ukázky řemesel, promítání filmů - Pivovar Ferdinand

31.05.2014 - "Mým národům 1914 - Benešov 2014" - mezinárodní vojenskohistorická akce - Masarykovo nám., ČD Benešov, Táborská kasárna, zámek Konopiště

01.06.2014 - Mše za oběti Velké války - kostel sv. Mikuláše, Benešov

01.06.2014 - Slavnostní otevření Korkového pavilonu - Růžová zahrada zámku Konopiště

01.06.2014 - Slavnostní požehnání všem dopravním prostředkům a cestovatelům - připomínka trasy a cesty do Sarajeva - kostel sv. Jakuba a Filipa na Chvojenu

08.06.2014 - Arcivévodská mše - poslední mše, na které byl následník trůnu i s celou rodinou 3 týdny před odjezdem do Sarajeva - kostel sv. Jakuba a Filipa na Chvojenu

22.06.2014 - Boží tělo - zámek Konopiště

26.06.2014 - Tématická přednáška k připomenutí 100. let výročí - zámek Konopiště (název bude upřesněn)

28.06.2014 - Zádušní mše za F.F. d´Este a Žofii - mši celebruje kardinál D. Duka a Dr. Vojtěch Eliáš - zámek Konopiště

28.07.2014 - Připomenutí zahájení 1. světové války - pietní akce u památníku obětem 1. světové války - Gymnázium Benešov

31.07.2014 - Tématická přednáška k připomenutí 100. let výročí - zámek Konopiště (název bude upřesněn)

28.08.2014 - Tématická přednáška k připomenutí 100. let výročí - zámek Konopiště (název bude upřesněn)

25.09.2014 - Tématická přednáška k připomenutí 100. let výročí - zámek Konopiště (název bude upřesněn)

30.10.2014 - Tématická přednáška k připomenutí 100. let výročí - zámek Konopiště (název bude upřesněn)

11.11.2014 - Den válečných veteránů - pietní akt, položení věnce k uctění památky - Gymnázium Benešov