Konopiště 11. června 1914

Svátek Božího těla se konal ve čtvrtek 11.června 1914 na Konopišti za přítomnosti arcivévodské rodiny. Průvod s Nejsvětější svátostí se ubíral kolem čtyř oltářů, u každého oltáře se četl začátek jednoho z evangelií a udělovalo se svátostné požehnání. Později dostal průvod charakter prosebného procesí za příznivé počasí a za ochranu před přírodními katastrofami. (V některých farnostech probíhají takovéto průvody dodnes).

Arciv.František Ferdinand, vévodkyně Žofie, princezna Žofie, princ Arnošt a baron Rumerskirch.

Nádvoří zámku.

 

Konopiště 12.-13. června 1914

Poslední osobní setkání následníka trůnu s německým císařem Vilémem II. proběhlo na zámku Konopiště ve dnech 12. a 13. června 1914. Císařský vlak dorazil na nádraží v Benešově v pátek 12.června v 9.00 hodin. Císaře Viléma v lovecké uniformě s doprovodem přišly uvítat jejich Výsosti s princeznou Sofií a princi Maxem a Ernstem. Dále pak nejvyššíhofmistr baron Rumerskirch, křídelní pobočník plukovník JUDr. Bardolff, osobní komoří hrabě Straten a baron Morsey a nakonec dvorní dáma hraběnka Lanjusová. Na nádraží byla připravena tři vozidla, která odvezla vysokou návštěvu na zámek Konopiště, kde zanedlouho program pokračoval procházkou po Růžové zahradě. Oběd pro hosty byl nachystán na 13 hodinu ve velké jídelně.

František Ferdinand v uniformě pruského 10. hulánského pluku, císař Vilém II. a vévodkyně Sofie.

František Ferdinand, vévodkyně Žofie, císař Vilém II., princezna Žofie, princ Max, princ Arnošt a v pozadí zdravící nejvyššíhofmistr baron Rumerskirch.

Po společenské stránce proběhla poslední konopišťská schůzka obou mužů skvěle. Arcivévodovo pohostinství bylo dokonalé a císař Vilém II. nešetřil slovy díků a uznání. Po oba dny bylo císařské návštěvě ukázáno veškeré okolí zámku Konopiště, nedaleký Chvojen a Žabovřesky.

Legenda, že se oba pánové na Konopišti domlouvali o budoucí válce se nezakládají na pravdě. To poslední co František Ferdinand přál podunajské monarchii by byla válka. Oba si jistě ujasňovaly názory na klíčové otázky vnitřní a mezinárodní politiky, ale o plánované válce nebylo řeči. Císař Vilém sledoval a zajímal se o vývoj v monarchii a pochopitelně chtěl znát názory budoucího císaře. Spojenectví Německa a Rakouska-Uherska bylo pro něj důležité stejně tak pro habsburskou monarchii.

Vévodkyně Sofie, císař Vilém II., Alfred von Tirpitz a František Ferdinand.

 

Po sobotní večeři v rytířském sále odcestoval v 22.40 hodin dle harmonogramu císař Vilém II. na nádraží v Benešově, kde již byl připraven k odjezdu dvorní vlak. S císařem a králem Vilémem II. se naposledy rozloučily jejich Výsosti a ve 22.50 hodin se vlak dal do pohybu.

Německý císař a král pruský Vilém II. v c. a k. uniformě polního maršála.

nahoru