Úřad nejvyššího hofmistra

Úřad nejvyššího hofmistra byl v každodenním styku s následníkem trůnu a plnil většinu jeho příkazů a přání.

Hofmistr (něm. Hofmeister) nazýval se správcem (prvním úředníkem) panského nebo panovnického dvora, který bděl nad zevnějším pořádkem při dvorských obřadech a slavnostech, jejichž úprava a vystrojení byly jemu vyhrazeny; na pořádku jím ustanoveném nesměl nikdo nic měnit. Úřad byl čestný, zaveden byl u všech panujících dvorů a udělení jeho některé osobě bylo považováno za vysoké vyznamenání a projev nejvyšší důvěry a milosti. Úřad vrchního hofmistra je zvláštním samostatným dvorským úřadem s četným úřednickým personálem a služebnictvem.

 

Nejvyšší hofmistři Jeho cís. a král. Výsosti Nejjasnějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este v letech 1896-1914 :

1896-1899 Jeho Excelence Otto hrabě Abensperg a Traun, komoří císařského dvora;

1899-1902 Jeho Excelence Albert hrabě Nostitz-Rieneck, komoří a podmaršálek;

1902-1914 Jeho Excelence Karl svobodný pán (r.1918 hrabě) Rumerskirch, komoří a rytmistr (r.1913 major) dragounského pluku číslo 1.


KARL WENZEL JOHANN FRANZ MARIA OSKAR FREIHERR VON RUMERSKIRCH

(19.11.1867-24.5.1947)

Pocházel z mladší větve rodu Rumerskirchů, zámek Mostov u Chebu. Starší větev rodu pocházela z Teplice nad Metují. Jeho otec byl Karl Johann von Rumerskirch, c. k. ministerský úředník a matka Isabelle Rieger von Riegershofen. Měl také sourozence sestru Zdeňku von Rumerskirch. V roce 1900 se oženil s Marií Theresií von Kevenhüller-Metsch a spolu se jim v roce 1913 narodila dcera Marianne von Rumerskirch. Na fotografii v civilu z roku 1913. Byl dlouholetým prvním úředníkem následníka trůnu, který s pečlivostí vlastní řídil úřad nejvyššího hofmistra k velké spokojenosti samotného šéfa arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Po atentátu v Sarajevu a zrušení úřadu přechazí major Karel Rumerskirch do služeb arcivévody a později císaře Karla. Je povýšen do hodnosti plukovníka a v roce 1918 je mu císařem udělen hraběcí titul. Zemřel v rakouském Kitzbühelu.

Následník trůnu na cestě ze Schönbrunnu na jarní vojenskou přehlídku na cvičišti Schmelz na okraji Vídně r. 1911.

Nejbližší doprovod. Zleva: šéf vojenské kanceláře a křídelní pobočník podplukovník Alexander Brosch a nejvyšší hofmistr rytmistr Karl Rumerskirch. Na pozadí doprovod v podobě jezdectva císařské gardy. Mimo se zájmem přihlížejícího obyvatelstva napravo zdravící vídeňský policejní sbor.

nahoru