Manévry u Tarčina

Polní cvičení 15. a 16. armádního sboru rakousko-uherské armády probíhalo ve dnech 26. a 27. června 1914 cca. 25km jihovýchodně od Sarajeva.  Za střídavého horka a chladu bylo po dva dny převážně zataženo a dešťové přeháňky. V náročném kopcovitém terénu cvičilo 19.678 mužů polní armády. Generální inspektor veškeré branné moci arcivévoda František Ferdinand se do prostoru polních manévrů přepravoval z lázní Ilidža dvorním vlakem. Vlak zastavil na nádraží Tarčin, kde již byly připraveny auta a koně pro další přesun do prostoru cvičení.

Šéf generálního štábu Hötzendorf a generální inspektor František Ferdinand na nádraží Tarčin.

 

Polní cvičení do počtu použitých zbraní a materiálu : 13.266 pěchotních pušek Mannlicher vz. 1895, 70 kulometů Schwarzlose vz.07/12, 171 jezdců, 51 jízdních kol, 61 motocyklů, 11 automobilů, 16 nákladních aut.

 

František Ferdinand se svým křídelním pobočníkem a šéfem vojenské kanceláře plukovníkem Bardolffem.

František Ferdinand a polní zbrojmistr Potiorek na velitelském stanovišti.

Plukovník Bardolff, arciv. František Ferdinand a generál pěchoty Hötzendorf.

Návrat arciv. Františka Ferdinanda do lázní Ilidža.

Manévry byly ukončeny v sobotu 27. června 1914 o 10. hodině armádním rozkazem generálního inspektora veškeré branné moci : „Jeho Excelenci panu polnímu zbrojmistrovi Potiorkovi, armádnímu inspektorovi v Sarajevu. Měl jsem v uplynulých dvou dnech příležitost viděti velikou část vojska 15. a 16. sboru na manévřišti za nejnepříjemnějších poměrů povětrnostních a na terénu z části obtížném. Byl jsem přesvědčen, že v každém ohledu spatřím vše nejlepší a moje očekávání bylo vynikajícími výkony všech velitelství, vojsk a zařízení plně potvrzeno. Podám o tom Jeho Veličenstvu císaři, našemu milovanému nejvyššímu veliteli vojska zprávu a vyslovuji Vaší Excelenci panu armádnímu inspektorovi stejně jako všem generálům, důstojníkům a mužstvu obou oddílů, které se také v pohnuté době nedávno minulé skvěle osvědčily, můj srdečný dík a plné uznání ve jménu Nejvyššího představeného. Tento rozkaz budiž ihned veškerému mužstvu v jeho mateřské řeči ohlášen.    Arcivévoda František Ferdinand, generál jezdectva.“

Telegram z Bad Ischlu z 28.6. který následník trůnu již nečetl : Císař Jeho c. a k. Výsosti panu Arcivévodovi Franatišku Ferdinandovi, generálnímu inspektorovi veškeré branné moci, Sarajevo, Ilidža. "Jsem skutečně potěšen tvojí telegrafickou zprávou o značně příznivých dojmech z průběhu sborových manévrů. Cvičení vojska a výkon 15. a 16. armádního sboru plně splnilo moje očekávání. Důvěřovat můžeme také činnosti polního zbrojmistra Potiorka."   František