Císařská hymna Rakousko-uherského mocnářství

Jeho apoštolské Veličenstvo František Josef I.

 

( hudba - František Josef Haydn 1732 -1809,
na základě chorvatské lidové písně "Vjutro rano se ja stanem" )
( text - Jan Gabriel Seidl 1804 -1875 )

 

 

Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem!
Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem!
Hajme vždy koruny Jeho proti nepřátelům všem;
|:osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem! :|

Plňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně,
a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečně!
Na paměti vděčně mějme slávu vojska vítěznou;
|:jmění, krev i život dejme za Císaře, za vlast svou! :|

Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej;
uměním i vědou silný duch se zmáhej, jasně skvěj!
Bože, ráčiž slávy příti, žehnej vlasti milené;
|:slunce Tvé nechť v míru svítí na Rakousko blažené!

Stůjme k sobě každou chvíli: svornosti jenom moci dá;
spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná.
Když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří;
|:říš Rakouská nepomine: sláva vlasti Císaři! :|

Císaři po boku vládne, rodem, duchem spřízněná,
v kráse, kteráž neuvadne, Císařovna vznešená.
Bože, ráčiž rozkvět nový Habsburskému domu dát!
|:Františku Josefovi, Alžbětě rač požehnat! :|

 

Hraje SRN císařskou hymnu R-U monarchie ? ... nikoli

Z historie...
roku 1841 demokratický vlastenec August Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) na ostrově Helgoland sepsal text písně pro Němce : „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt...". Tehdy ještě Německo nebylo sjednoceno a von Fallersleben dlouho nemohl najít pro svůj text vhodnou melodii. Nakonec volba padla na hudbu od Josefa Haydna. Tato národní píseň pro Němce „Deutschlandlied" se posléze stala populární, ale později sjednocené Německo (Německé císařství do r.1918) zvolilo si za svoji císařskou hymnu píseň s textem „Heil dir mit Sigerkranz" s hudbou dle vzoru anglické národní hymny. Po skončení 1.sv.války německý říšský prezident Friedrich Ebert ustanovuje von Hoffmannovu píseň národní hymnou Německa. Pro zajímavost se do dnešních dnů text hymny upravoval celkem čtyřikrát i s úpravou melodie.

 

nahoru