Císařské královské zeměbranecké pluky pěchoty „K. k. Landwehr“ (zřízené 1889).

Každý zeměbranecký pluk má 3 prapory až na výjimky. Stejnokroj: myslivecký klobouk s chocholem a emblémem s číslem pluku, polní čapka jako u polních myslivců, kabátec a blůza štikově šedé barvy s bílými hladkými knoflíky a tmavozeleným límcovým vyložením, tmavozelené nárameníky s arabským číslem pluku.

 1. Štáb: Vídeň. Velitel: Plukovník Hynek Trollmann. 1., 2., a 3. prapor Vídeň. Velitelství doplňovacího okresu Vídeň.

 2. Štáb: Linec. Velitel: Plukovník Bernhard Dobler z Friedburku. 1., 2., a 3. prapor Linec. Velitelství dopňovacího okresu Linec.

 3. Štáb: Štýrský Hradec. Velitel: Plukovník Emanuel Král. 1. pr. Št.Hradec, 2. pr. Lubno, 3. pr. Št.Hradec. Velitelství doplňovacího okresu Štýrský Hradec.

 4. Štáb: Klagenfurt (Celovec). Velitel: Plukovník Adam Brandner šl. z Wolfszahnu. 1., 2., a 3. prapor Klagenfurt. Velitelství doplňovacího okresu Klagenfurt.

 5. Štáb: Pula. Velitel: Plukovník August Hájek. 1. prapor Pola, 2. prapor Gorice, 3. prapor Pola. Velitelství doplňovacího okresu Pula.

 6. Štáb: Cheb. Velitel: Plukovník August Hess. 1., 2., a 3. prapor Cheb. Velitelství doplňovacího okresu Cheb.

 7. Štáb: Plzeň. Velitel: Plukovník Vilém Spitzberg. 1. a 2. prapor Plzeň, 3. prapor Rokycany. Velitelství doplňovacího okresu Plzeň.

 8. Štáb: Praha. Velitel: Plukovník Josef Gürtler. 1., 2., a 3. prapor Praha. Velitelství doplňovacího okresu Praha.

 9. Štáb: Litoměřice. Velitel: Plukovník August Mrázek. 1. a 2. prapor Litoměřice, 3. prapor Chomutov. Velitelství doplňovacího okresu Litoměřice.

 10. Štáb: Mladá Boleslav. Velitel: Plukovník Richard Jonák z Freyenwaldu. 1. a 2. prapor Mladá Boleslav, 3. prapor Turnov. Velitelství doplňovacího okresu Mladá Boleslav.

 11. Štáb: Jičín. Velitel: Plukovník Moritz Jesser. 1. a 2. pr. Jičín, 3. pr. Jaroměř. Velitelství doplňovacího okresu Jičín.

 12. Štáb: Čáslav. Velitel: Plukovník Oskar Esch, 1., 2., a 3. prapor Čáslav. Velitelství doplňovacího okresu Čáslav.

 13. Štáb: Olomouc. Velitel: Plukovník Josef Polešenský, 1. a 2. prapor Olomouc, 3. prapor Šumperk. Velitelství doplňovacího okresu Olomouc.

 14. Štáb: Brno. Velitel: Plukovník Eduard Reindl šl. z Eschenhofenu, 1. a 3. prapor Brno, 2. prapor Jihlava. Velitelství doplňovacího okresu Brno.

 15. Štáb: Opava. Velitel: Plukovník Emil Pattay šl. z Kluc, 1. a 2. prapor Opava, 3. prapor Hranice na Moravě. Velitelství doplňovacího okresu Opava.

 16. Štáb: Krakov. Velitel: Plukovník Karel Schwarz, 1., 2., a 3. prapor Krakov. Velitelství doplňovacího okresu Krakov.

 17. Štáb: Rzeszów. Velitel: Plukovník Ignác Schmidt šl. z Fussina, 1., 2., a 3.prapor Rzeszów. Velitelství doplňovacího okresu Rzeszów.

 18. Štáb: Přemyšl. Velitel: Plukovník Bedřich Hasch, 1. a 2. prapor Přemyšl, 3. prapor Sanok. Velitelství doplňovacího okresu Přemyšl.

 19. Štáb: Lemberg (Lvov). Velitel: Plukovník Artur Kaltneker, 1., 2., a 3. prapor Lvov. Velitelství doplňovacího okresu Lvov.

 20. Štáb: Stanislau (Stanislavov). Velitel: Plukovník Emil Stramlitsch, 1., 2., a 3. prapor Stanislavov. Velitelství doplňovacího okresu Stanislavov.

 21. Štáb: St. Pölten (Svatý Hypolit). Velitel: Plukovník Alexander Baltian, 1., 2., a 3. prapor Svatý Hypolit. Velitelství doplňovacího okresu Svatý Hypolit.

 22. Štáb: Czernowitz (Černovice). Velitel: Plukovník Konrad Kriesch, 1. a 2. prapor Černovice, 3. prapor Radautz (Radovec). Velitelství doplňovacího okresu Černovice.

 23. Štáb: Sebenico (Šibeník). Velitel: Plukovník Johann šl. z Sauerweinu, 1. prapor Zara (Zadar) a 2. prapor Šibeník. Velitelství doplňovacího okresu Šibeník.

 24. Štáb: Vídeň. Velitel: Plukovník Alois Podhajský, 1., 2. prapor Vídeň a 3. prapor Znojmo. Velitelství doplňovacího okresu Vídeň.

 25. Štáb: Kroměříž. Velitel: Plukovník Eduard Baar, 1., 2., a 3. prapor Kroměříž. Velitelství doplňovacího okresu Kroměříž.

 26. Štáb: Marburg (Maribor). Velitel: Plukovník Wenzel Schönauer, 1., 3. prapor Maribor a 2. prapor Cilli (Celje). Velitelství doplňovacího okresu Maribor.

 27. Štáb: Laibach (Lublaň). Velitel: Plukovník Karel Zahradniczek, 1., 2. prapor Lublaň a 3. prapor Görz (Gorica). Velitelství doplňovacího okresu Lublaň.

 28. Štáb: Písek. Velitel: Plukovník Adalbert Kocourek, 1., 3. prapor Písek a 2. prapor Benešov. Velitelství doplňovacího okresu Písek.

 29. Štáb: Budweis (České Budějovice). Velitel: Plukovník Karel Maulík, 1., 2. prapor Budějovice a 3. prapor Neuaus (Jindřichův Hradec). Velitelství doplňovacího okresu Budějovice.

 30. Štáb: Hohenmauth (Vysoké Mýto). Velitel: Plukovník Gustav Seydl, 1., 2., a 3. prapor Vysoké Mýto. Velitelství doplňovacího okresu Vysoké Mýto.

 31. Štáb: Teschen (Těšín). Velitel: Plukovník Otto Gössmann, 1., 2., a 3. prapor Těšín. Velitelství doplňovacího okresu Těšín.

 32. Štáb: Neusandez (Nový Sandec). Velitel: Plukovník Franz Schindler, 1. prapor Tarnov, 2. a 3. prapor Nový Sandec. Velitelství doplňovacího okresu Nový Sandec.

 33. Štáb: Stryj. Velitel: Plukovník Oskar Zawadil, 1., 2. a 3. prapor Stryj. Velitelství doplňovacího okresu Stryj.

 34. Štáb: Jaroslau (Jaroslav). Velitel: Plukovník Josef Theyss, 1., 2. a 3. prapor Jaroslav. Velitelství doplňovacího okresu Jaroslav.

 35. Zloczów (Zločov). Velitel: Plukovník Ludwig šl. z Rössleru, 1., 2. a 3. prapor Zločov. Velitelství doplňovacího okresu Zločov.

 36. Štáb: Kolomea (Kolomyja). Velitel: Plukovník Emil Lischka. 1., 2. a 3. prapor Kolomyja. Velitelství doplňovacího okresu Kolomyja.

 37. Štáb: Gravosa. Velitel: Plukovník Karl Walter, 1., 3. prapor Gravosa a 2. prapor Baosic. Velitelství doplňovacího okresu Castelnuovo (Herceg Novi).

 

Královské uherské zeměbranecké pluky pěchoty „K. u. Honvéd“ (zřízené 1886).

 1. Štáb: Budapešť. 1., 2. a 3. prapor Budapešť. Velitelství doplňovacího okresu Budapešť.

 2. Štáb: Békes-Gyula. 1., 2. prapor Békes-Gyula a 3. prapor Arad. Velitelství doplňovacího okresu Gyula, Arad.

 3. Štáb: Debrecen. 1., 2. a 3. prapor Debrecen. Velitelství doplňovacího okresu Debrecen.

 4. Štáb: Nagy-Várad. 1., 2. a 3. prapor Nagy-Várad. Velitelství doplňovacího okresu Nagy-Várad.

 5. Štáb: Szeged. 1., 2. prapor Szeged a 3. prapor Nagy-Becskerek. Velitelství doplňovacího okresu Szeged, Nagy-Becskerek.

 6. Štáb: Szabadka.

 7. Štáb: Veršec.

 8. Štáb: Lugoš.

 9. Štáb: Košice.

 10. Štáb: Myškovce.

 11. Štáb: Munkáč.

 12. Štáb: Szatmár.

 13. Štáb: Bratislava.

 14. Štáb: Nitra.

 15. Štáb: Trenčín.

 16. Štáb: Banská Bystrica.

 17. Štáb: Székesfehérvár.

 18. Štáb: Šoproň.

 19. Štáb: Pécs (Pětikostelí).

 20. Nagy-Kanisza.

 21. Štáb: Koloszvár.

 22. Štáb: Maros-Vásárhely.

 23. Štáb: Nagyszeben.

 24. Štáb: Brašov.

 25. Štáb: Zábřeh.

 26. Štáb: Karlovac.

 27. Štáb: Sisek.

 28. Štáb: Osijek.

 29. Štáb: Budapešť.

 30. Štáb: Budapešť.

 31. Štáb: Veszprem.

 32. Štáb: Dész.

nahoru