CÍSAŘSKÉ A KRÁLOVSKÉ VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO

K. und K. Kriegsmarine

 

- - - - - -

Zakladatel rakouského námořnictva v letech 1786 JOSEF II.,

císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský (*13.3.1741 - † 20.2.1790)

 

Admirál Rudolf hrabě Montecuccoli degli Erri

(*22.2.1843 Modena - †16.5.1922 Baden u Vídně). Rytíř řádu zlatého rouna od r.1911.

Velitel c. a k. válečného námořnictva a šéf námořního odboru říšského ministerstva války v letech 1904 až 1913.

 

Říšské ministerstvo války / námořní odbor (viz. "Císařské a královské vojsko")

a) Prezidiální kancelář.
Přednosta : Bedřich rytíř Müller z Elbleinu; Kontradmirál.
Osobní údaje aktivních vlajkových (admiralita) a štábních důstojníků, řády a vyznamenání, obchodně politická činnost, námořní atašé, všeobecná vojenská služba a disciplína, předpisy a instrukce, výcvik důstojníků a mužstva, domácí a zahraniční služební umístění loďstva, námořní škola, hydrografie.

b) Operační kancelář.
Přednosta :
Silvius Bersa šlechtic z Leidenthalu; Kapitán řadové lodi.
Mobilizace, operace flotily, zařazení do služby, instrukce námořního velitele, cvičení eskadry, námořní taktika, signály, telegrafie, výzbroj flotily, popis pobřeží, evidence flotily, archiv, dějiny.

Námořní kontrolní úřad ve Vídni.
Přednosta :
Jindřich Dennig; Kontradmirál.

 

 

Přístavní admiralita Pula.
Admirál přístavu a velitel centrálního válečného přístavu :
Julius z Ripperu; Viceadmirál.
Zástupce admirála přístavu : Anton Haus; Kontradmirál.
Osobní pobočník admirála přístavu : Branko Millinković; Poručík řadové lodi.

 

Námořní sbor Pula.
Velitel :
Bedřich Grinzenberger; Kapitán řadové lodi.

Námořní sklad I., II., III., námořní nemocnice, námořní školy, hydrografický úřad, proviantní a oděvní úřad, námořní věznice, námořní úřad pro stavby atd. v hlavním válečném přístavu Pula.

Námořní akademie v Rijece (Fiume).
Správa námořní dopravy v Terstu.

Námořní doplňovací okresy : Terst, Rijeka a Šibeník.
Místní velitelství : Šibeník a Split.

 

Generální lodní stavební inženýr : Siegfried Popper (*5.1.1848 Praha - †19.4.1933 Praha).

 

CÍSAŘSKÁ A KRÁLOVSKÁ FLOTILA (1913)

Bitevní lodě

Výtlak (tun)

Výkon (HP)

Děl

Szent István

     

Prinz Eugen

     

Tegetthoff

20 300 25 000 49

Viribus Unitis

20 300 25 000 49

Erzh. Franz Ferdinand

14 500 20 000 44

Radetzky

14 500 20 000 44

Zrinyi

14 500 20 000 44

Erzherzog Karl

10 600

17 000

44

Erzherzog Friedrich

10 600

17 000

44

Erzherzog Ferdinand Max

10 600

17 000

44

Habsburg

8 300

15 000

43

Árpád

8 300

15 000

43

Babenberg

8 300

15 000

43

Monarch

5 600

8 000

30

Wien

5 600

8 000

30

Budapest

5 600

8 000

30

Křižníky 1. třídy

 

 

 

Sankt Georg

7 300

15 000

36

Kaiser Karl VI.

6 300

12 500

32

Kaiserin und Königin Maria Theresia

5 200

9 000

32

Křižníky 2. třídy

 

 

 

Kaiser Franz Joseph

4 000

8 000

26

Kaiserin Elisabeth

4 000

8 000

24

Křižníky 3. třídy

 

 

 

Zenta

2 300 7 200 20

Aspern

2 400 7 200 20

Szigetvár

2 300 7 200 20

Panther

1 530 6 000 12

Leopard

1 530 6 000 12
Torpédová plavidla      
Ponorné čluny I. - VI.      
Lodě říční (monitory)      
Lodě pro zvláštní účely (dopravní, školní)      

 

Rakousko-Uhersko disponuje v roce 1911 počtem 157 válečných lodí o palebné síle 1.291 děl a 16.500 muži posádky. Počtem válečných lodí nejsilnější loďstvo v Evropě měla Anglie (556), po ní následuje Francie (450), Rusko (406), Itálie (273), Rakousko-Uhersko, Německo (123), Švédsko (92), Holandsko (73), Dánsko (73), Turecko (38), Norsko (59), Portugalsko (49), Španělsko (32), Rumunsko (31), Řecko (20) a Bulharsko (8). 

Admirál arcivévoda František Ferdinand d´Este (1913).

 

 

Víceadmirál arcivévoda Karel Štěpán (*1860 Židlochovice u Brna -†1933 Zywiec) roku1901.

Od roku 1911 c. a k. admirál. Čestný plukovník brněnského c. a k. pěšího pluku číslo 8.

 

 

Služební stupně v císařském a královském válečném námořnictvu od r.1910

Vlajkoví důstojníci / Flagenoffiziere

 

 

 

Admirál/Admiral.
Hodnostní třída III., roční plat 16.800 K., roční příspěvek na bydlení 3.896 - 2.000 K. dle 10 nájemních tříd, roční příspěvek na vybavení bytu 168 K., příspěvek na první pořízení stejnokroje od 500 K., diety 30 K. denně, přispěvek na polní výstroj v případě mobilizace 4.000K.

 

 

Viceadmirál/Vizeadmiral.
Hodnostní třída IV., roční plat 14.016 K., roční přispěvek na bydlení 3.004 - 1.712 K. dle 10 nájemních tříd, roční příspěvek na vybavení bytu 168 K., příspěvek na první pořízení stejnokroje od 500 K., diety 25 K. denně, příspěvek na polní výstroj v případě mobilizace 1.660 K.

 

 

Kontradmirál/Kontreadmiral.
Hodnostní třída V., roční plat 12.600 K., roční příspěvek na bydlení 2.576 - 1.060 K. dle 10 nájemních tříd, roční příspěvek na vybavení bytu 168 K., příspěvek na první pořízení stejnokroje od 500 K., diety 21 K. denně, přispěvek na polní výstroj v případě mobilizace 1.200 K.

 

Štábní důstojníci / Stabsoffiziere

 

 

 

Kapitán řadové lodi/Linienschiffs-Kapitän. Hodnostní třída VI., roční plat 8.400 K., roční příspěvek na bydlení 2.276-556 K. dle 10 nájemních tříd, roční příspěvek na vybavení bytu 168 K.,diety 16 K. denně, příspěvek na polní výstroj v případě mobilizace 800K.

 

 

Kapitán fregatní/Fregatten-Kapitän. Hodnostní třída VII., roční plat 6.000 K., roční příspěvek na bydlení 1.724 - 452 K. dle 10 nájemních tříd, roční příspěvek na vybavení bytu 168 K., diety 13 K. denně, příspěvek na polní výstroj v případě mobilizace 580 K.

 

 

Kapitán korvetní/Korvetten-kapitän. Hodnostní třída VIII., roční plat 4.008 K., příspěvek na bydlení 1.724 - 452 K. dle 10 nájemních tříd, roční příspěvek na vybavení bytu 168 K., diety 10 K. denně, příspěvek na polní výstroj v případě mobilizace 500 K.

 

Vyšší důstojníci / Oberoffiziere

 

 

 

Poručík řadové lodi/Linienschiffs-Leutnant. Hodnostní třída IX., roční plat 3.000 K., roční příspěvek na bydlení 1.384 - 328 K.dle 10 nájemních tříd, roční příspěvek na vybavení bytu 120 K., diety 8 K. denně, příspěvek na polní výstroj v případě mobilizace 300 K.

 

 

Poručík fregatní/Fregatten-Leutnant. Hodnostní třída X., roční plat 2.040 K., roční příspěvek na bydlení 804 - 216 K. dle 10 nájemních tříd, roční příspěvek na vybavení bytu 104 K., diety 7 K. denně, příspěvek na polní výstroj v případě mobilizace 160 K.

 

Námořní aspiranti / Seeaspiranten

 

 

 

Námořní praporečník/Seefähnrich.

 

 

Námořní kadet/Seekadett.

 

Štábní poddůstojníci / Stabsunteroffiziere

 

 

Vrchní štábní loďmistr/Oberstabsbootsmann

 

Štábní loďmistr/Stabsbootsmann

 

Vyšší poddůstojníci / Höhere Unteroffiziere

 

 

Podloďmistr/Unterbootsmann

 

Nižší poddůstojníci / Niedere Unteroffiziere

 

 

Lodník/Bootsmannsmaat.

 

Pozorovatel/Marsgast.

 

Námořníci / Matrosen

 

 

Námořník 1.třídy/Matrosen 1.Klasse.

 

Námořník 2.-4.třídy/Matrosen 2.-4.Klasse.

nahoru

Válečné lodě

Viribus Unitis

Loď Jeho Veličenstva Viribus Unitis, vlajková loď císařského a...

Tegetthoff

Loď Jeho Veličenstva Tegetthoff třídy Tegetthoff. Posádka 1056 mužů +...

Erzh. Franz Ferdinand

Loď Jeho Veličenstva Erzh. Franz Ferdinand třídy Radecký. Hlavní...

Radetzky

Loď Jeho Veličenstva Radetzky třídy Radecký.

Zrinyi

Loď Jeho Veličenstva Zrinyi třídy Radecký.