Císařského a královského jezdectva (kavalerie) je 42 pluků, a sice 15 dragounských, 16 husarských a 11 hulánských. Každý pluk se skládá z 2 divizionů po 3 polních eskadronách a 1 náhradního kádru.Dále pak plukovního štábu, zákopnické (pionýrské) čety, telegrafní hlídky.
Plukovní štáb čítá v míru 9 důstojníků, 16 mužů a 26 koní.
Eskadrona čítá v míru 5 důstojníků, 166 mužů a 156 koní.
Ve válečném stavu čítá jezdecký pluk 41 důstojníků, 1098 mužů a 1109 koní.
Výzbroj: u všech druhů jezdectva šavle, pro mužstvo opakovací karabina Mannlicher + 50 nábojů, pro důstojníky revolver Rast a Gasser + 30 nábojů.

 

Dragounské pluky
Uniforma: přilba, světle-modrý jednořadý zbrojný kabátec s hladkými knoflíky, mořenově-červené rajtky a vysoké jezdecké boty s ostruhami, salonní kalhoty modro-šedé s mořenově-červenými paspulkami, tmavě-hnědý plášť.

1908

1.
český dragounský pluk: Císař František; (1768), památný den (gedenktag) 25.3.1814 (La Champenoise), štáb: Most (Brüx), 1.div.(štáb): Terezín (Theresienstadt), 2.div.(štáb): Most, náhradní kádr: Terezín, doplňuje se z 9.sboru, výložky tmavo-červené (Egalisierungsfarbe dunkelrot), knoflíky bílé (weisse Knöpfe), plukovní řeč česká a německá.

2.
český dragounský pluk: Hrabě Paar; (1672), památný den 21.6.1673 (Tokaj), štáb: Tarnopol, 1.div.(štáb): Czortków, 2.div.(štáb): Trembowla, náhradní kádr: Dobřany, doplňuje se z 8.sboru, výložky černé (schwarz), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč česká a německá.

3.
dolnorakouský dragounský pluk: Bedřich August, král saský; (1768), štáb: Krakov, 1div.(štáb): Krakov, 2div.(štáb): Bielitz, náhradní kádr: Vídeň, doplňuje se z 2.sboru, výložky tmavo-červené (dunkelrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč německá.

4.
solnohradsko-hornorakouský dragounský pluk: Císař Ferdinand; (1672), památný den 23.4.1809 (Regensburg), štáb: Enns, 1.div.(štáb): Enns, 2.div.(štáb): Wels, náhradní kádr: Wels, doplňuje se z 14.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč německá.

5.
štýrsko-korutansko-krajinský dragounský pluk: Mikuláš I., car ruský; (1721), památný den 16.10.1813 (Lipsko), štáb: Gorice (Görz), 1.div.(štáb): Görz, 2.div.(štáb): Windisch-Feistritz (Bystrica Slovenska), náhradní kádr: Marburg, doplňuje se z 3.sboru, výložky císařská-žlutá (kaisergelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč slovinská a německá.

6.
moravský dragounský pluk: Albrecht, princ pruský; (1701), památný den 27.6.1866 (Vysokov), štáb: Brno, 1.div.(štáb): Hodonín (Göding), 2.div.(štáb): Brno, náhradní kádr: Brno, doplňuje se z 2.sboru, výložky černé (schwarz), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč česká a německá.

7.
český dragounský pluk: Vévoda Lothringen; (1663), památný den 17.8.1717 (Bělehrad), štáb: Brandýs nad Labem (Brandeis an der Elbe), 1.div.(štáb): Dobřany, 2.div.(štáb): Brandýs nad Labem, náhradní kádr: Stará Boleslav (Altbunzlau), doplňuje se z 8.sboru, výložky sírově-žlutá (schwefelgelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč česká a německá.

8.
český dragounský pluk: Hrabě Montecuccoli; (1618), památný den 5.6.1619 (Hofburg), štáb: Přemyšl, 1.div.(štáb): Przemyśl, 2div.(štáb): Radymno, náhradní kádr: Pardubice (Pardubitz), doplňuje se z 9.sboru, výložky šarlatově-červená (scharlachrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč česká.

9.
haličsko-bukovinský dragounský pluk: Polní maršál arcivévoda Albrecht; (1682), památný den 18.6.1757 (Kolín), štáb: Brody, 1.div(štáb): Kamionka Strumilowa, 2.div.(štáb): Brody, náhradní kádr: Kolomyja, doplňuje se z 11.sboru, výložky trávově-zelené (gragrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč rumunská a rusínská.

10.
český dragounský pluk: Kníže Liechtenstein; (1631), památný den 12.9.1793 (Quesnoy), štáb: Krakov, 1.div.(štáb): Krakov, 2.div(štáb): Krakov, náhradní kádr: Jindřichův Hradec (Neuhaus), doplňuje se z 8.sboru, výložky sírově-žluté (schwefelgelb), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč česká a německá.

11.
moravský dragounský pluk: Císař; (1688), památný den 4.8.1843 (jmenování arciv.Františka Josefa majitelem pluku), štáb: Brno (Brünn), 1.div.(štáb): Brno, 2.div.(štáb): Hodonín (Göding), náhradní kádr: Stockerau, doplňuje se z 2.sboru, výložky šarlatově-červené (scharlachrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč česká.

12.
moravsko-slezský dragounský pluk: Mikuláš Nikolajevič, velkokníže ruský; (1798), památný den 24.6.1859 (Solferino), štáb: Krakov, 1div.(štáb): Krakov, 2.div.(štáb): Krakov, náhradní kádr: Olomouc (Olmütz), doplňuje se z 2.sboru, výložky císařská-žlutá (kaisergelb), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč česká a německá.

13.
český dragounský pluk: Princ Evžen Savojský, (1682), památný den 12.8.1687 (Berg Hársány), štáb: Klatovy (Klattau), 1.div.(štáb): Stříbro (Mies), 2.div.(štáb): Klatovy, náhradní kádr: Louny (Laun), doplňuje se z 9.sboru, výložky mořenově-červené (krapprot), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč česká a německá.

14.
český dragounský pluk: Kníže Windisch-Graetz; (1725), památný den 18.6.1757 (Kolín), štáb: Stanislavov (Stanislau), 1.div.(štáb): Stanislavov, 2.div.(štáb): Kolomyja, náhradní kádr: Klatovy, doplňuje se z 8.sboru, výložky mořenově-červené (krapprot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč česká a německá.

15.
dolnorakousko-moravský dragounský pluk: Arcivévoda Josef; (1891), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb: Vídeňské Nové Město (Wiener Neustadt), 1.div.(štáb): Wiener Neustadt, 2.div.(štáb): Wiener Neustadt, náhradní kádr: Wiener Neustadt, doplňuje se z 2.sboru, výložky bílé (weisse), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč německá.

 

Husarské pluky
Do všech 16 husarských pluků se rekrutuje výhradně z příslušníků Uher. Pluky se rozeznávají barvou čáky, atily (zbrojný kabátec) a olivek (knoflíků).
Uniforma: čáka různých barev se vzpřímeným černým chocholem z koňských žíní. Rozeta s iniciály panovníka FJI, orel s číslem pluku a zdobení šnůrami. Letní a zimní světle-modrá nebo tmavo-modrá atila. Rajtky mořenově-červené se zdobením a vysoké jezdecké boty s ostruhami. Salonní kalhoty modro-šedé s mořenově-červenými paspulkami. Plášť tmavo-hnědý.

1.
uherský husarský pluk: Císař; (1756), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb(pluku): Vídeň (Wien), 1.div.(štáb): Vídeň, 2.div.(štáb): Vídeň, náhradní kádr: Nagy-Várad, doplňuje se z 7.sboru, čáko(vyložení) a attila tmavo-modrá (dunkelblauer Tschako und Attila), olivky(knoflíky) žluté (gelbe Oliven), plukovní reč maďarská.

2.
uherský husarský pluk: Bedřich Leopold, princ pruský; (1743), památný den 20.3.1814 (Arcis sur Aube), štáb(pluku): Brassó (Brašov), 1.div.(štáb): Brassó, 2.div(štáb): Brassó, náhradní kádr: Nagyszeben (Sibiň), doplňuje se z 12.sboru, čáko bílé (weisser) a attila světle-modrá (lichtblauer), olivky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská.

3.
uherský husarský pluk: Polní maršál hrabě Hadik; (1702), památný den 22.4.1809 (Eggmühl), štáb(pluku): Gródek Jagielloński, 1.div.(štáb): Gródek Jagielloński, 2.div.(štáb): Hruszów, náhradní kádr: Arad, doplňuje se z 7.sboru, čáko bílé (weisser) a attila tmavo-modrá (dunkelblauer), olivky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská.

4.
uherský husarský pluk: Vévoda Artur z Connaught a Strathearn; (1743), památný den 21.3.1814 (Lyon), štáb(pluku): Nagyszeben, 1.div.(štáb): Medgyes, 2.div(štáb): Nagyszeben, náhradní kádr: Lugos, doplňuje se z 7.sboru, čáko mořenově-červené (krapproter) a attila světle-modrá (lichtblauer), olivky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

5.
uherský husarský pluk: Polní maršál hrabě Josef Radecký z Radče; (1798), památný den 15.8.1799 (Novi), štáb(pluku): Pozsony (Bratislava), 1.div.(štáb): Nezsider, 2.div.(štáb): Pozsony, náhradní kádr: Pozsony, doplňuje se z 5.sboru, čáko mořenově-červené (krapproter) a attila tmavo-modrá (dunkelblauer), olivky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

6.
uherský husarský pluk: Vilém II.,král würtemberský; (1734), památný den 22.5.1809 (Aspern), štáb(pluku): Klagenfurt, 1.div.(štáb): Seebach, 2.div.(štáb): Klagenfurt, náhradní kádr: Gyöngyös, doplňuje se z 6.sboru, čáko popelavě-šedé (aschgrauer) a attila světle-modrá (lichtblauer), olivky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská.

7.
uherský husarský pluk: Vilém II.,císař německý a král pruský; (1798), památný den 26.7.1848 (Volta), štáb(pluku): Debreczen, 1.div.(štáb): Nagy-Várad, 2.div.(štáb): Debreczen, náhradní kádr: Budapest, doplňuje se z 4.sboru, čáko světle-modré (lichtblauer) a attila světle-modrá (lichtblauer), olivky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

8.
uherský husarský pluk: Princ Alois Esterházy z Galánty; (1696), památný den 21.5.1809 (Aspern), štáb(pluku): Kecskemét, 1.div.(štáb): Kecskemét, 2.div(štáb): Czegléd, náhradní kádr: Szabadka, doplňuje se z 4.sboru, čáko mořenově-červené (krapproter) a attila tmavo-modrá (dunkelblauer), olivky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská.

9.
uherský husarský pluk: Hrabě Nádasdy; (1688), památný den 18.6.1757 (Kolín), štáb(pluku): Sopron (Ödenburg), 1div.(štáb): Györ-Szabadhegy, 2.div.(štáb): Sopron, náhradní kádr: Sopron, doplňuje se z 5.sboru, čáko bílé (weisser) a attila tmavo-modrá (dunkelblauer), olivky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

10.
uherský husarský pluk: Bedřich Vilém III., král pruský; (1741), památný den 24.6.1859 (Solferino), štáb(pluku): Budapest, 1.div(štáb): Budapest, 2.div.(štáb): Budapest, náhradní kádr: Székesfehérvár, doplňuje se z 4.sboru, čáko světle-modré (lichblauer) a attila světle-modrá (lichtblauer), olivky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská.

11.
uherský husarský pluk: Ferdinand I., kníže bulharský; (1762), památný den 26.6.1866 (Nogaredoversa), štáb(pluku): Szombathely, 1.div.(štáb): Szombathely, 2.div.(štáb): Szombathely, náhradní kádr. Szombathely, doplňuje se z 5.sboru, čáko popelavě-sedé (aschgrauer) a attlia tmavo-modrá (dunkelblauer), olivky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

12.
uherský husarský pluk: Eduard VII., král Velké Británie a Irska, císař indický; (1800), štáb(pluku): Arad, 1.div.(štáb): Nagykikinda, 2.div.(štáb): Arad, náhradní kádr: Kassa (Košice), doplňuje se z 6.sboru, čáko bílé (weisser) a attila světle-modrá (lichtblauer), olivky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

13.
uherský husarský pluk Jazygů a Kumánů:Vilém, korunní princ německý a pruský; (1859), štáb(pluku): Lańcut, 1.div.(štáb): Lańcut, 2.div.(štáb): Lańcut, náhradní kádr: Kecskemét, doplňuje se z 4.sboru, čáko tmavo-modré (dunkelbaluer) a attila (dunkelblauer), olivky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

14.
uherský husarský pluk: Vladimír, velkokníže ruský; (1859), štáb(pluku): Nyiregyháza, 1.div.(štáb): Nyiregyháza, 2.div.(štáb): Nyiregyháza, náhradní kádr: Nyiregyháza, doplňuje se z 6.sboru, čáko mořenově-červené (krapproter) a attila světle-modrá (lichtblauer), olivky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská.

15.
uherský husarský pluk: Arcivévoda František Salvator; (1701), štáb(pluku): Gyöngyös, 1.div.(štáb): Gyöngyös, 2.div(štáb): Miskolcs, náhradní kádr: Nyiregyháza, doplňuje se z 6.sboru, čáko popelavě-šedé (aschgrauer) a attila tmavo-modrá (dunkelblauer), olivky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská.

16.
uherský husarský pluk: Hrabě Alexander Üxküll Gyllenband; (1798), památný den 6.7.1809 (Wagram), štáb(pluku): Marburg, 1.div.(štáb): Graz, 2.div.(štáb): Radkersburg, náhradní kádr: Debrezcen, doplňuje se z 7.sboru, čáko popelavě-šedé (aschgrauer) a attlia světle-modrá (lichtblauer), olivky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

 

Hulánské pluky
Uniforma: Polská čapka (konfederatka) dle které se pluky rozeznávají. Ulanka v zimě s kožešinou, světlemodrá, rajtky mořenově-červené, vysoké jezdecké boty, zimní kabát tmavohnědý.

1.
haličský hulánský pluk: Generál jezdectva Rudolf rytíř Brudermann; (1791), památný den 27.6.1866 (Ošwiecim), štáb(pluku): Lemberg (Lvov), 1.div.(štáb): Lemberg, 2.div.(štáb): Mosty Wielkie, náhradní kádr: Krakov, doplňuje se z 1.sboru, čapka (Tschapka) císařsky žlutá (kaisergelb), knoflíky (Knöpfe) žluté (gelbe), plukovní reč polská.

2.
haličský hulánský pluk: Polní maršál Karel Filip kníže Schwarzenberg; (1790), památný den 21.5.1809 (Aspern), štáb(pluku): Tarnów, 1.div.(štáb): Tarnów, 2.div.(štáb): Bochnia, náhradní kádr: Tarnów, doplňuje se z 1.sboru, čapka tmavo-zelená (dunkelgrünn), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč polská.

3.
haličský hulánský pluk: Polní maršál arcivévoda Karel; (1801), památný den 22.5.1809 (Aspern), štáb (pluku): Vídeň, 1div.(štáb): Grossenzersdorf, 2.div.(štáb): Vídeň, náhradní kádr: Gródek Jagiellonski, doplňuje se z 10.sboru, čapka mořenově-červená (krapprot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč polská a rusínská.

4.
haličský hulánský pluk: Císař; (1813), štáb(pluku): Źálkiew, 1.div.(štáb): Źólkiew, 2.div.(štáb): Źólkiew, náhradní kádr: Lemberg, doplňuje se z 11.sboru, čapka bílá (weiss), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč rusínská a polská.

5.
uherský (chorvatský) hulánský pluk: Mikuláš II., ruský car; (1848), památný den 11.7.1866 (Tišnov-Tischnowitz), štáb(pluku): Varaždín (Warasdin), 1.div.(štáb): Csáktronya, 2.div.(štáb): Agram (Záhřeb), náhradní kádr: Varaždín, doplňuje se z 13.sboru, čapka světle-modrá (lichtblau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč chorvatská a srbská.

6.
haličský hulánský pluk: Císař Josef II.; (1688), památný den 29.10.1805 (Caldiero), štáb(pluku): Rzeszów (Řešov), 1div.(štáb): Rzeszów, 2.div.(štáb): Debica, náhradní kádr: Přemyšl, doplňuje se z 10.sboru, čapka císařsky-žlutá (kaisergelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč polská a rusínská.

7.
haličský hulánský pluk: Generál jezdecva arcivévoda František Ferdinand Rakouský-Este; (1758), památný den 18.6.1758 (Bystřice-Wisternitz), štáb(pluku): Stockerau, 1.div.(štáb): Stockerau, 2.div.(štáb): Stockerau, náhradní kádr: Brzežany, doplňuje se z 11.sboru, čapka tmavo-zelená (dunkelgrünn), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč rusínská a polská.

8.
haličský hulánský pluk: Generál jezdectva Karel hrabě Auersperg; (1718), štáb(pluku): Černovice, 1.div.(štáb): Černovice (Czernowitz), 2.div.(štáb): Neu Zuczka, náhradní kádr: Stanislau, doplňuje se z11.sboru, čapka mořenově-červená (krapprot), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč rusínská.

9.
hulánský pluk byl r.1873 změněn v 10. dragounský pluk.

10.
hulánský pluk byl r.1873 změněn v 16. husarský pluk.

11.
český hulánský pluk: Alexander II., ruský car; (1814), štáb(pluku): Pardubice (Pardubitz), 1.div.(štáb): Pardubice, 2.div.(štáb): Pardubice, náhradní kádr: Terezín (Theresienstadt), doplňuje se z 9.sboru, čapka třešnově-červená (kirschrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč česká a německá.

12.
uherský (chorvatsko-slavonský) hulánský pluk: Generál jezdectva Vilém baron Bothmer; (1854), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb(pluku): Székesfehérvár, 1.div.(štáb): Tolna, 2.div.(štáb): Székesfehérvár, náhradní kádr: Osijek (Esseg, Eszék), doplňuje se z 13.sboru, čapka tmavo-modrá (dunkelbalu), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč chorvatská a srbská.

13.
haličský hulánský pluk: Generál jezdectva Alois hrabě Paar; (1860), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb(pluku): Zloczów, 1.div.(štáb): Zborów, 2.div.(štáb): Zloczów, náhradní kádr: Zloczów, doplňuje se z 11.sboru, čapka tmavo-modrá (dunkelblau), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč rusínská a polská.

nahoru