Od 1. ledna 1894 do dubna 1908 polní dělostřelectvo (artilerie) tvoří 14 dělostřeleckých brigád a 1 horská baterijní divize v Tyrolsku. Každá brigáda se skládá z 1 sborového dělostřeleckého pluku a ze 3 divizních dělostřeleckých pluků.
Sborových dělostřeleckých pluků je 14 jako sborových velitelstev, divizních dělostřeleckých pluků je 42.

Pluk se skládá z plukovního štábu a 4 baterií, z nichž každá má 4-6 děl. Stav povozní baterie (fahrende Batterie) v míru čítá 4 důstojníky, 101 muže, 44 koní a 4 děla 9cm. Jízdní baterie (reitende Batterie) čítá 5 důstojníků, 122 mužů, 116 koní a 6 děl 9cm.

Válečný počet povozní baterie je 5 důstojníků, 195 mužů, 142 koní, 8 děl a jízdní baterie 5 důstojníků, 187 mužů, 223 koní a 6 děl.

Munice: 124 výstřelů pro povozní, 118 pro jízdní a 112 pro horské dělo.

Uniforma: Čáko s žíněným chocholem, tmavohnědý zbrojný kabátec, výložky šarlatové barvy, žluté knoflíky s číslem brigády (u technických dělostřelců hladké knoflíky); polní dělostřelectvo světlomodré spodky do bot, pevnostní dělostřelectvo světlomodré kalhoty se šarlatovými lampasy, technické dělostřelectvo modrošedé kalhoty se šarlatovým švem, modrošedý plášť.

 

P o l n í  d ě l o s t ř e l e c t v o 1908 - 1918
Pluky s děly

Polní dělostřelecký pluk č.1, štáb pluku : Krakov (Krakau), 1. 2.štáb divize : Krakov, náhradní kádr : Krakov, 1.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.1), pamětní den pluku 24.6.1866 (Custoza), plukovní řeč polská.

Polní dělostřelecký pluk č.2, štáb pluku : Olomouc (Olmütz), 1. 2.štáb divize : Olomouc, náhradní kádr : Olomouc, 1.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.2), plukovní řeč česká, německá a polská.

Polní dělostřelecký pluk č.3, štáb pluku : Krakov, 1. 2.štáb divize : Krakov, náhradní kádr : Krakov, 1.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.3), plukovní řeč polská a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.4, štáb pluku : Vídeň (Wien), 1. 2. štáb divize : Vídeň, náhradní kádr : Vídeň, 2.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.4), plukovní řeč německá.

Polní dělostřelecký pluk č.5, štáb pluku : Brno (Brünn), 1. 2. štáb divize : Brno, náhradní kádr : Brno, 2.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.5), plukovní řeč česká a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.6, štáb pluku : Vídeň (Wien), 1. 2. štáb divize : Vídeň, náhradní kádr : Vídeň, 2.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.6), plukovní řeč německá.

Polní dělostřelecký pluk č.7, štáb pluku : Lublaň (Laibach), 1. 2. štáb divize : Lublaň, náhradní kádr : Lublaň, 3.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.7), pamětní den 3.7.1866 (Hradec Králové), plukovní řeč slovinská a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.8, štáb pluku : Gorice (Görz), 1. 2. štáb divize : Gorice, náhradní kádr : Gorice, 3.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.8), pamětní den 3.7.1866 (Hradec Králové), plukovní řeč slovinská.

Polní dělostřelecký pluk č.9, štáb pluku : Celovec (Klagenfurt), 1. 2. štáb divize : Celovec, náhradní kádr : Celovec, 3.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.9), pamětní den 3.7.1866 (Hradec Králové), plukovní řeč německá.

Polní dělostřelecký pluk č.10, štáb pluku : Budapešť (Budapest), 1. 2. štáb divize : Budapešť, náhradní kádr : Budapešť, 4.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.10), pamětní den 24.6.1866 (Custoza), plukovní řeč maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.11, štáb pluku : Budapešť, 1. 2. štáb divize : Budapešť, náhradní kádr : Budapešť, 4.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.11), pamětní den 24.6.1866 (Custoza), plukovní řeč maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.12, štáb pluku : Budapešť, 1. 2. štáb divize : Budapešť, náhradní kádr : Budapešť, 4.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.12), pamětní den 24.6.1866 (Custoza), plukovní řeč maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.13, štáb pluku : Šoproň (Ödenburg), 1. 2. štáb divize : Šoproň, náhradní kádr : Šoproň, 5.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.13), plukovní řeč maďarská a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.14, štáb pluku : Bratislava (Pozsony), 1. 2. štáb divize : Bratislava, náhradní kádr : Bratislava, 5.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.14), pamětní den 27.6.1866 (Trutnov), plukovní řeč slovácká a maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.15, štáb pluku : Komárom, 1. 2. štáb divize : Komárom, náhradní kádr : Komárom, 5.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.15), plukovní řeč maďarská a slovácká.

Polní dělostřelecký pluk č.16, štáb pluku : Lučenec (Losoncz), 1. 2. štáb divize : Lučenec, náhradní kádr : Lučenec, 6.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.16), plukovní řeč maďarská a slovácká.

Polní dělostřelecký pluk č.17, štáb pluku : Miskolcz, 1. 2. štáb divize : Miskolcz, náhradní kádr : Miskolcz, 6.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.17), plukovní řeč maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.18, štáb pluku : Prešov (Eperjes), 1. 2. štáb divize : Prešov, náhradní kádr : Prešov, 6.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.18), plukovní řeč maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.19, štáb pluku : Nagy-Várad, 1. 2. štáb divize : Nagy-Várad, náhradní kádr : Nagy-Várad, 7.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.19), plukovní řeč maďarská a rumunská.

Polní dělostřelecký pluk č.20, štáb pluku : Temesvár, 1. 2. štáb divize : Temesvár, náhradní kádr : Temesvár, 7.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.20), plukovní řeč německá a maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.21, štáb pluku : Lugos, štáb divize : 1.Fehértemplom, 2.Lugos, náhradní kádr : Lugos, 7.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.21), plukovní řeč rumunská a maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.22, štáb pluku : Plzeň (Pilsen), 1. 2. štáb divize : Plzeň, náhradní kádr : Plzeň, 8.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.22), plukovní řeč německá a česká.

Polní dělostřelecký pluk č.23, štáb pluku : Praha (Prag), 1. 2. štáb divize : Praha, náhradní kádr : Praha, 8.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.23), plukovní řeč česká a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.24, štáb pluku : Budějovice (Budweis), 1. 2. štáb divize : Budějovice, náhradní kádr : Budějovice, 8.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.24), plukovní řeč česká a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.25, štáb pluku : Joefov (Josephstadt), 1. 2. štáb divize : Josefov, náhradní kádr : Josefov, 9.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.25), plukovní řeč česká a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.26, štáb pluku : Terezín (Theresienstadt), štáb divize : 1.Bílina, 2.Terezín, náhradní kádr : Terezín, 9.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.26), plukovní řeč německá a česká.

Polní dělostřelecký pluk č.27, štáb pluku : Hradec Králové (Königgrätz), 1. 2. štáb divize : Hradec Králové, náhradní kádr : Hradec Králové, 9.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.27), plukovní řeč česká a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.28, štáb pluku : Przemyšl, 1. 2. štáb divize : Przemyšl, náhradní kádr : Przemyšl, 10.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.28), pamětní den 24.6.1866 (Custoza), plukovní řeč rumunská a polská.

Polní dělostřelecký pluk č.29, štáb pluku : Jaroslau, 1. 2. štáb divize : Jaroslau, náhradní kádr : Jaroslau, 10.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.29), plukovní řeč polská a rumunská.

Polní dělostřelecký pluk č.30, štáb pluku : Przemyšl, 1. 2. štáb divize : Przemyšl, náhradní kádr : Przemyšl, 10.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.30), plukovní řeč rumunská.

Polní dělostřelecký pluk č.31, štáb pluku : Stanislau, 1. 2. štáb divize : Stanislau, náhradní kádr : Stanislau, 11.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.31), plukovní řeč rumunská.

Polní dělostřelecký pluk č.32, štáb pluku : Lvov (Lemberg), 1. 2. štáb divize : Lvov, náhradní kádr : Lvov, 11.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.32), pamětní den 28.6.1866 (Skalice), plukovní řeč rumunská a polská.

Polní dělostřelecký pluk č.33, štáb pluku : Stanislau, štáb divize : 1.Stanislau, 2.Czernowitz, náhradní kádr : Stanislau, 11.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.33), plukovní řeč rumunská a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.34, štáb pluku : Brašov (Kronstadt), 1. 2. štáb divize : Brašov, náhradní kádr : Brašov, 12.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.34), plukovní řeč maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.35, štáb pluku : Kolozsvár, 1. 2. štáb divize : Kolozsvár, náhradní kádr : Kolozsvár, 12.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.35), plukovní řeč rumunská a maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.36, štáb pluku : Nagyszeben, 1. 2. štáb divize : Nagyszeben, náhradní kádr : Nagyszeben, 12.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.36), pamětní den 3.7.1866 (Hradec Králové), plukovní řeč rumunská a maďarská.

Polní dělostřelecký pluk č.37, štáb pluku : Záhřeb (Agram), 1. 2. štáb divize : Záhřeb, náhradní kádr : Záhřeb, 13.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.37), pamětní den 22.7.1866 (Květná), plukovní řeč chorvatsko-srbská.

Polní dělostřelecký pluk č.38, štáb pluku : Osijek (Esseg), 1. 2. štáb divize : Osijek, náhradní kádr : Osijek, 13.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.38), pamětní den 19.9.1878 (Bihač), plukovní řeč chorvatsko-srbská a německá.

Polní dělostřelecký pluk č.39, štáb pluku : Varaždín, 1. 2. štáb divize : Varaždín, náhradní kádr : Varaždín, 13.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.39), pamětní den 19.8.1878 (Sarajevo), plukovní řeč chorvatsko-srbská.

Polní dělostřelecký pluk č.40, štáb pluku : Linec (Linz), štáb divize : 1.Linec, 2.Wels, náhradní kádr : Linec, 14.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.40), plukovní řeč německá.

Polní dělostřelecký pluk č.41, štáb pluku : Salzburg, 1. 2. štáb divize : Salzburg, náhradní kádr : Salzburg, 14.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.41), plukovní řeč německá.

Polní dělostřelecký pluk č.42, štáb pluku : Vídeň, 1. 2. štáb divize : Vídeň, náhradní kádr : Vídeň, 2.armádní sbor (do 4/1908 divizní dělostřelecký pluk č.42), plukovní řeč německá.

 

Pluky s polními houfnicemi

Polní houfnicový pluk č.1; Sergej Michailovič, velkokníže ruský, štáb pluku : Krakov (Krakau), 1. 2. štáb divize : Krakov, náhradní kádr : Krakov, 1.armádní sbor, pamětní den 4.6.1859 (Magenta), plukovní reč polská.

Polní houfnicový pluk č.2; Polní zbrojmistr Gustav hrabě Geldern-Egmond, štáb pluku : Vídeň (Wien), 1. 2. štáb divize : Vídeň, náhradní kádr : Vídeň, 2.armádní sbor, plukovní reč německá a česká.

Polní houfnicový pluk č.3; Polní zbrojmistr arcivévoda Vilém, štáb pluku : Maribor (Marburg), 1. 2. štáb divize : Maribor, náhradní kádr : Maribor, 3.armádní sbor, pamětní den 3.7.1866 (Hradec Králové), plukovní reč německá.

Polní houfnicový pluk č.4; Polní zbrojmistr Alfred rytíř Kropatschek, štáb pluku : Budapešť, 1. 2. štáb divize : Budapešť, náhradní kádr : Budapešť, 4.armádní sbor, pamětní den 24.6.1866 (Custoza), plukovní reč maďarská.

Polní houfnicový pluk č.5; Polní maršál arcivévoda Albrecht, štáb pluku : Bratislava (Pozsony), 1. 2. štáb divize : Bratislava, náhradní kádr : Bratislava, 5.armádní sbor, pamětní den 27.6.1866 (Trutnov), plukovní reč slovácká.

Polní houfnicový pluk č.6; Generál jezdectva arcivévoda František Ferdinand Rakouský-Este, štáb pluku : Košice (Kassa), 1. 2. štáb divize : Košice, náhradní kádr : Košiče, 6.armádní sbor, pamětní den 27.6.1866 (Vysokov), plukovní reč maďarská.

Polní houfnicový pluk č.7; Princ Leopold Bavorský, štáb pluku : Temešvár, 1. 2. štáb divize : Temešvár, náhradní kádr : Temešvár, 7.armádní sbor, plukovní reč německá a maďarská.

Polní houfnicový pluk č.8; Císař František Josef I., štáb pluku : Kostelec nad Labem (Elbekosteletz), 1.štáb divize : Praha (Prag) 2.štáb divize : Kostelec nad Labem, náhradní kádr : Praha, 8.armádní sbor, plukovní reč česká.

Polní houfnicový pluk č.9; Polní maršál Josef Václav kníže Liechtenstein, štáb pluku : Josefov (Josephstadt), 1. 2. štáb divize : Josefov, náhradní kádr : Josefov, 9.armádní sbor, plukovní reč česká a německá.

Polní houfnicový pluk č.10; Princ Regent Luitpold Bavorský, štáb pluku : Przemyšl, 1. 2. štáb divize : Przemyšl, náhradní kádr : Przemyšl, 10.armádní sbor, pamětní den 24.6.1866 (Custoza), plukovní reč polská.

Polní houfnicový pluk č.11; Generál major Josef svobodný pán Smola, štáb pluku : Lemberg, 1. 2. štáb divize : Lemberg, náhradní kádr : Lemberg, 11.armádní sbor, pamětní den 22.5.1809 (Aspern), plukovní reč rumunská a polská.

Polní houfnicový pluk č.12; Princ Jiří z Welsu (1910 král Jiří V. Windsor), štáb pluku : Nagyszeben, 1. 2. štáb divize : Nagyszeben, náhradní kádr : Nagyszeben, 12.armádní sbor, pamětní den 24.6.1866 (Custoza), plukovní reč maďarská a německá.

Polní houfnicový pluk č.13; Arcivévoda Leopold Salvator, štáb pluku : Záhřeb (Agram), 1. 2. štáb divize : Záhřeb, náhradní kádr : Záhřeb, 13.armádní sbor, pamětní den 3.7.1866 (Hradec Králové), plukovní reč chorvatsko-srbská.

Polní houfnicový pluk č.14; Polní zbrojmistr Alexander rytíř (1915 Baron) Krobatin, štáb pluku : Steyr, 1. 2. štáb divize : Steyr, náhradní kádr : Steyr, 2.armádní sbor, pamětní den 3.7.1866 (Hradec Králové), plukovní reč německá.

 

Jezdecké dělostřelecké divize od r.1908

Jezdecká dělostřelecká divize č.1; štáb divize : Krakov, náhradní kádr a muniční park : Krakov, 1.armádní sbor.

Jezdecká dělostřelecká divize č.2; štáb divize : Vídeň, náhradní kádr a muniční park : Vídeň, 2.armádní sbor.

Jezdecká dělostřelecká divize č.4; štáb divize : Budapešť, náhradní kádr a muniční park : Budapešť, 4.armádní sbor.

Jezdecká dělostřelecká divize č.5; štáb divize : Komárno, náhradní kádr a muniční park : Komárno, 5.armádní sbor.

Jezdecká dělostřelecká divize č.6; štáb divize : Miškovec (Miskolcz), náhradní kádr a muniční park : Miškovec, 6.armádní sbor.

Jezdecká dělostřelecká divize č.7; štáb divize : Kisszentmiklós, náhradní kádr a muniční park : Kisszentmiklós, 7.armádní sbor.

Jezdecká dělostřelecká divize č.10; štáb divize : Jaroslau, náhradní kádr a muniční park : Jaroslau, 10.armádní sbor.

Jezdecká dělostřelecká divize č.11; štáb divize : Lvov (Lemberg), náhradní kádr a muniční park : Lvov, 11.armádní sbor.

 

Divize těžkých houfnic od r.1912

Divize těžkých houfnic č.1; štáb divize : Vídeň, náhradní kádr a muniční park : Vídeň, 2.armádní sbor.

Divize težkých houfnic č.2; štáb divize : Krakov, náhradní kádr a muniční park : Krakov, 1.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.3; štáb divize : Přemyšl, náhradní kádr a muniční park : Přemyšl, 11.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.4; štáb divize : Budapešť, náhradní kádr a muniční park : Budapešť, 4.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.5; štáb divize : Komárno, náhradní kádr a muniční park : Komárno, 5.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.6; en cadre v Krakově, 1.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.7; en cadre v Komárně, 5.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.8; en cadre v Přemyšlu, 11.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.9; en cadre v Budapešti, 4.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.10; štáb divize : Přemyšl, náhradní kádr a muniční park : Přemyšl, 10.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.11; štáb divize : Lvov, náhradní kádr a muniční park : Lvov, 11.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.12; štáb divize : Nagyszeben, náhradní kádr a muniční park : Nagyszeben, 12.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.13; štáb divize : Záhřeb, náhradní kádr a muniční park : Záhřeb, 13.armádní sbor.

Divize těžkých houfnic č.14; štáb divize : Vill u Neumarkt v Tyrolsku, náhradní kádr a muniční park : Vill u Neumarkt v Tyrolsku, 2.armádní sbor.

 

Horské dělostřelectvo

Horský dělostřelecký pluk č.1; zřízen r.1891, štáb pluku : Trident (Trient), náhradní kádr : Trident, 14.armádí sbor, nově sestaven r.1913 v horský dělostřelecký pluk „Císař" č.14.

Horský dělostřelecký pluk č.2; zřízen r.1908, štáb pluku : Brixen, náhradní kádr : Brixen, 8.armádní sbor, nově sestaven v r.1913 v horský dělostřelecký pluk č.8.

Horský dělostřelecký pluk č.3; zřízen r.1908, štáb pluku : Villach, náhradní kádr : Villach, 3.armádní sbor.

Horský dělostřelecký pluk č.4; zřízen r.1908, štáb pluku : Sarajevo, 11.armádní sbor, nově sestaven r.1913 v horský dělostřelecký pluk č.11.

Horský dělostřelecký pluk č.5; zřízen r.1908, štáb pluku : Mostar, 6.armádní sbor, nově sestaven r.1911 v horský dělostřelecký pluk č.7 a r.1913 pluk č.13.

Horský dělostřelecký pluk č.6; zřízen r.1908, štáb pluku : Donja Tuzla, 12. a 13.armádní sbor, nově sestaven r.1913 v horský dělostřelecký pluk č.12.

Horský dělostřelecký pluk č.7; zřízen r.1911, štáb pluku : Mostar, štáb divize děl.: Mostar, štáb divize houfnic : Mostar, 7.armádní sbor.

Horský dělostřelecký pluk č.8; zřízen r.1913, štáb pluku : Brixen, štáb divize děl.: Brixen, štáb divize houfnic : Brixen, 8.armádní sbor.

Horský dělostřelecký pluk č.10; zřízen r.1913, štáb pluku : Tuzla, štáb divize děl.: Višegrad, štáb divize houfnic : Rovereto, náhradní kádr : Přemyšl, 10.armádní sbor.

Horský dělostřelecký pluk č.11; zřízen r.1913, štáb pluku : Sarajevo, štáb divize děl.: Foča (Foca), štáb divize houfnic : Sarajevo, 11.armádní sbor.

Horský dělostřelecký pluk č.12; zřízen r.1913, štáb pluku : Tuzla, štáb divize děl.: Tuzla, štáb divize houfnic : Tuzla, 12.armádní sbor.

Horský dělostřelecký pluk č.13; zřízen r.1913, štáb pluku : provincie Ragusa (Dubrovnik), definitivně v Novi (Castelnuovo), štáb divize děl.: Trebinje, štáb divize houfnic : Baošić, náhradní kádr : Slaw.Brod, 13.armádní sbor.

Horský dělostřelecký pluk Císař č.14, zřízen r.1913, štáb pluku : Trident, štáb divize děl.: Trident, štáb divize houfnic : Trident, náhradní kádr : Trident, 14.armádní sbor.

 

Pevnostní dělostřelectvo

a)pluky

Dolnorakousko-moravský pluk č.1; císař František Josef, zřízen 1891, štáb pluku: Vídeň, 2.armádní sbor.

Moravsko-haličský pluk č.2; FML. Eduard Beschi, zřízen 1891, štáb pluku: Krakov, 1.armádní sbor.

Česko-haličský pluk č.3; FM. kníže František Ulrich Kinsky z Vchinic a Tetova, zřízen r.1891, štáb pluku: Přemyšl, 9. a 11.armádní sbor.

Štýrsko-krajinský pluk č.4; FM. hrabě Josef Colloredo-Mels a Wallsee, zřízen r.1891, štáb pluku: Pula, 3.armádní sbor.

Štýrsko-korutanský pluk č.5; FZM. svobodný pán Teodor Rouvroy, zřízen 1891, štáb pluku: Kotor, 7.armádní sbor.

Uherský pluk č.6; FML. šlechtic Adolf Kollarz, zřízen r.1891, štáb pluku: Komárno, 5.armádní sbor.

b)prapory

Hornorakousko-solnohradský prapor č.1; zřízen 1891, štáb praporu: Trident, 14.armádní sbor.

Uherský prapor č.2; zřízen 1891, štáb praporu: Sarajevo, 12.armádní sbor.

Uherský prapor č.3; zřízen 1891, štáb praporu: Pula, 5.armádní sbor.

Prapor č.4; zřízen 1909, štáb praporu: Riva, 9.armádní sbor.

Prapor č.5; zřízen 1909, štáb praporu: Trident, 1.armádní sbor.

Prapor č.6; zřízen 1911, štáb praporu: Chiesa di Lavarone, 1., 11., 10. a 14.armádní sbor.

Prapor č.7; zřízen 1911, štáb praporu: Male, 4. a 5.armádní sbor.

Prapor č.8; zřízen 1913, štáb praporu: Haidenschaft, 3.armádní sbor.

 

Technické výzbrojní dělostřelectvo

Tvoří dělostřelečtí inženýři a správní službu obstarávají zvláštní manipulační úředníci. Stav: 2 generální inženýři, 4 vrchní inženýři první třídy, 4 druhé třídy a 7 třetí třídy, 25 inženýrů a 10 inženýrů-asistentů jako dělostřelečtí a výzbrojní důstojníci atd.

Dělostřelecká zbrojnice

Vídeň Arsenal zbrojní továrna. Zbrojní skladiště s pobočkou v Brně. Továrna na náboje ve Wöllersdorfu. Továrny na prach v Blumau u Felixdorfu a Kamník (Stein) u Lublaně.

Dělostřelecká zbrojní skladiště

Královský Bělehrad s filiálkou v Sibíni; Budapešť; Hostivice u Prahy; Štýrský Hradec s filiálkami v Lublani a Svatém Vítě; Hůry u Budějovic; Innsbruck s filiálkami ve Franzensfeste, Linci a Salzburku; Josefov s filiálkou v Terezíně; Komárno s filiálkou v Bratislavě; Košice s filiálkou v Báňské Bystřici; Krakov s filiálkou v Olomouci; Lvov, Mostar; Novi s filiálkami v Dubrovníku a Zadaru; Petrovaradín s filiálkami v Osijeku a Karlovaci; Přemyšl; Pula s filiálkou v St.Pantaleonu u Terstu; Sarajevo; Temešvár; Trident s filiálkou v Bolzáně; Wöllersdorf.

nahoru