Císařských a královských pluků (regimentů) řadové pěchoty (infantérie) je 102 a rozeznávají se egalisačními barvami výložek a barvou knoflíků. Každý pluk se dělí na 4 polní prapory + 1 náhradní doplňovací prapor. Každý prapor se dělí na 4 setniny (roty).

Mírový stav setniny: 1 hejtman (setník), 1 nadporučík, 2 poručíci, 1 kadet-zástupce, 1 šikovatel (feldwebel), 2 četaře (zugsführer), 6 desátníků (korporal), 6 svobodníků (gefreiter), 70 pěšáků, 1 bubeníka, 1 trubače, 4 důstojnické sluhy, dohromady 97 mužů, zvýšený stav: 133 mužů, válečný stav: 236 mužů.
Mírový stav pluku: 84 důstojníků, 16 kadetů-zástupců, 6 lékařů, 2 účetní a 1406 mužů.
Válečný stav pluku (4 prapory): 84 důstojníků a 3900 mužů.

Uniforma (parádní): černá čáka s císařským orlem a rozetou s monogramem FJI, tmavě-modrý zbrojní kabátec (vafnrok) s jednou řadou knoflíků, světle modré kalhoty, uherské pluky nosily tzv."uherské kalhoty", černé řemení, plášť modro-šedý.

Tzv. německá pěchota

Tzv. uherská pěchota

 

z filmu Císařský bál (1956)

 

Pod číslem pluku uvedena země a okres z něhož se doplňuje, pak jméno a rok založení (v závorce).

1908

1.
slezský pěší pluk Opava (Troppau): Císař; (1715), památný den (gedenktag nebo regimentstag) 27.6.1866 (Trutnov), štáb: Opava, všechny 4 prapory v Opavě, výložky tmavě-červené (dunkelrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá.

2.
uherský pěší pluk Brašov (Kronstadt): Alexander I., ruský car; majitel Mikuláš II., (1741), štáb: Sibiň (Hermannstadt, Nagyszeben), 1.,2., a 4. prapor Sibiň, 3. prapor Brašov, výložky císařské-žluté (kaisergelb), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská a rumunská.

3.
moravský pěší pluk Kroměříž (Kremsier): Arcivévoda Karel; (1715), památný den 22.5.1809 (Aspern), štáb: Těšín, 1. prapor v Olomouci, 2. a 3. prapor v Těšíně, 4. prapor v Kroměříži, výložky blankytně-modré (himmelblau) knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč česká.

4.
dolnorakouský pěší pluk Wien (Vídeň): Hoch und Deutschmeister; (1696), štáb: Vídeň, výložky blankytně-modré (himmelblau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá.

5.
uherský pěší pluk Szatmár-Németi: Podmaršálek Vilém Klobučar; (1762), štáb: Jager (Erlau), výložky růžově-červené (rosenrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská a rumunská.

6.
uherský pěší pluk Nový Sad (Neusatz): Karel I., král rumunský; (1762), štáb: Budapešť, výložky růžově-červené (rosenrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá a srbsko-chorvatská.

7.
korutanský pěší pluk Klagenfurt (Celovec): Polní maršál Ludvík Ondřej hrabě Khevenhüller z Aichelburgu na Frankenburgu; (1691), štáb: Štýrský Hradec (Graz), výložky tmavo-hnědé (dunkelbraun), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá.

8.
moravský pěší pluk Brno (Brünn): Viceadmirál arcivévoda Karel Štěpán; (1642), památný den 22.5.1809 (Esslingen), štáb: Brno, 1., 2. a 4. prapor v Brně, 3. prapor v Trebinje, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč česká a německá.

9.
haličský pěší pluk Stryj: Polní maršál Karel Josef hrabě Clerfayt de Croix; (1725), štáb: Přemyšl, výložky jablkově-zelené (apfelgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč rusínská.

10.
haličský pěší pluk Přemyšl: Bedřich Oskar II., král švédský; (1715), štáb: Jaroslav, výložky papouškově-zelené (papageigrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč polská a rusínská.

11.
český pěší pluk Písek (Pisek): Jan Jiří, princ saský; (1629), památný den 8.6.1859 (Melegnano), štáb: Praha, 1. prapor v Písku, 2., 3. a 4. prapor v Praze, výložky popelavě-šedé (aschgrau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč česká a německá.

12.
uherský pěší pluk Komárno: Generál pěchoty Oskar Parmann; (1702), štáb: Znojmo-Louka (Klosterbruck), výložky tmavo-hnědé (dunkelbraun), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská a slovácká.

13.
haličský pěší pluk Krakov: Polní maršál Guidobald hrabě ze Starhembergu; (1814), štáb: Krakov, výložky růžově-červené (rosenrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč polská.

14.
hornorakouský pěší pluk Linz (Linec): Arnošt Ludvík, velkovévoda hesenský a rýnský; (1733), štáb: Bregenz, výložky černé (schwarz), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá.

15.
haličský pěší pluk Tarnopol: Vilém, velkovévoda Lucemburský a vévoda z Nassau; (1701), štáb: Lvov, výložky mořenově-červené (krapprot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč polská a rusínská.

16.
uherský pěší pluk Belovar: Varaždínský pěší pluk; (1703), štáb: Záhřeb, výložky sírově-žluté (schwefelgelb), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč chorvatská.

17.
krajinský pěší pluk Lublaň: Polní zbrojmistr Hugo rytíř z Milde; (1764), štáb: Celovec (Klagenfurt), výložky červeno-hnědé (rotbraun), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč slovinská.

18.
český pěší pluk Hradec Králové (Königgrätz): Arcivévoda Leopold Salvator; (1682), památný den 22.5.1809 (Aspern), štáb: Bruneck, 2. prapor v Hradci Králové, 1.,4. prapor v Brunecku a 3. prapor v Niederdorfu, výložky tmavě-červené (dunkelrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč česká a německá.

19.
uherský pěší pluk Györ (Ráb): Generál jezdectva arcivévoda František Ferdinand Rakouský-Este; (1734), štáb: Vídeň, výložky blankytně-modré (himmelblau), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská.

20.
haličský pěší pluk Nový Sandec (Neusandez): Jindřich, princ pruský; (1681), štáb: Krakov, výložky rakově-červené (krebsrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč polská.

21.
český pěší pluk Čáslav (Časlau): Polní maršál Otto Ferdinand hrabě z Abensbergu a Traunu; (1733), památný den 22.5.1809 (Aspern), štáb: Kutná Hora, 4. prapor v Trebinje, 2. prapor v Čáslavi a 1., 3. prapor v Kutné Hoře, výložky mořsko-zelené (meergrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč česká.

22.
dalmatský pěší pluk Sinj: Polní maršál František Moric hrabě z Lacy, majitel Polní zbrojmistr Marian Varešanin z Varešu; (1709), štáb: Zadar (Zara), výložky císařsky-žluté (kaisergelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč chorvatská.

23.
uherský pěší pluk Zomobor: Polní maršál Ludvík Vilém I., markrabě bádensko-bádenský; (1814), štáb: Budapešť, výložky třešnově-červené (kirschrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá a maďarská.

24.
haličský pěší pluk Kolomyje: Polní zbrojmistr Vilém svobodný pán z Reinländeru; (1662), štáb: Stanislava, výložky popelavě-šedé (aschgrau), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč rusínská.

25.
uherský pěší pluk Lučenec (Losoncz): Generál jezdectva Heřman šlechtic z Pokornych; (1672), štáb: Lučenec, výložky mořsko-zelené (meergrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč maďarská a slovácká.

26.
uherský pěší pluk Ostřihom (Esztergom): Michael, velkokníže ruský; (1717), štáb: Györ (Ráb), výložky černé (schwarz), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská a slovácká.

27.
štýrský pěší pluk Štýrský Hradec (Graz): Leopold II., král belgický; (1682), štáb: Lublaň (Laibach), výložky císařsky-žluté (kaisergelb), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá.

28.
český pěší pluk Praha (Prag): Viktor Emanuel III., král italský; (1698), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb: Budějovice, 1. papor v Praze, 2. prapor ve Wittingau a 3., a 4. prapor v Budějovicích, výložky trávově zelené (grasgrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč česká.

29.
uherský pěší pluk Velký Bečkerek (Nagybecserek): Polní maršál Gideon Arnošt svobodný pán z Loudonu; (1709), štáb: Temešvár, výložky světle-modré (lichtblau), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá a srbská.

30.
haličský pěší pluk Lvov (Lemberg): Polní zbrojmistr Ferdinand Fiedler; (1725), štáb: Lvov, výložky štikově-šedé (hechtgrau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč polská a rusínská.

31.
uherský pěší pluk Sibíň (Nagyszeben): Generál pěchoty Eduard Pucherna, (1741), štáb: Karlův Bělohrad (Karlsburg, Gyulafehérvár), výložky císařsky-žluté (kaisergelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá a rumunská.

32.
uherský pěší pluk Budapešť: Císařovna a královna Marie Terezie; (1741), štáb: Vídeň, výložky blankytně-modré (himmelblau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá a maďarská.

33.
uherský pěší pluk Arad: Císař Leopold II.; (1741), štáb: Arad, výložky popelavě-šedé (aschgrau), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá a rumunská.

34.
uherský pěší pluk Košice (Kassa): Vilém I., císař německý a král pruský, majitel Vilém II.; (1733), štáb: Košice, výložky mořenově-červené (krapprot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská.

35.
český pěší pluk Plzeň (Pilsen): Polní zbrojmistr Moric svobodný pán Daublebsky ze Sternecku; (1683), památný den 24.6.1859 (Solferino), štáb: Plzeň, 1., 2. a 4. prapor v Plzni, 3. prapor Kalinovik (Bosna-Hercegovina), výložky rakově-červené (krebsrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč česká a německá.

36.
český pěší pluk Mladá Boleslav (Jungbunzlau): Polní maršál Maximilian Ulysses, říšský hrabě z Browne, svobodný pán z Mountany a Camusu; (1683), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb: Josefov, 1. prapor Ml.Boleslav, 2. a 3. prapor Josefov, 4. prapor Avtovac (Bosna-Hercegovina), výložky bledě-červené (blassrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč česká.

37.
uherský pěší pluk Velký Varadín (Nagy-Várad): Generál jezdectva arcivévoda Josef; (1741), štáb: Vel.Varadín, výložky šarlatově-červené (scharlachrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská a rumunská.

38.
uherský pěší pluk Kečkemet: Alfons XIII., král španělský; (1814), štáb: Budapešť, výložky černé (schwarz), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská.

39.
uherský pěší pluk Debrecín: Alexis, velkokníže ruský; (1756), štáb: Brod na Sávě, výložky šarlatově-červené (scharlachrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská.

40.
haličský pěší pluk Řešov (Rzeszów): Generál pěchoty Artur rytíř Pino z Friedenthalu; (1733), štáb: Řešov, výložky světle-modré (lichtblau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč polská.

41.
bukovinský pěší pluk Černovice: Generál jezdectva arcivévoda Evžen; (1701), štáb: Černovice, výložky sírově-žluté (schwefelgelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá, rusínská a rumunská.

42.
český pěší pluk Terezín (Theresienstadt): Arnošt August, vévoda z Cumberlandu, vévoda z Braunschweigu a Lüneburgu; (1685), památný den 6.7.1809 (Wagram), štáb: Hradec Králové, 1. a 2. prapor Hradec Králové, 3. prapor Terezín, 4. prapor Avtovac (Bosna-Hercegovina), výložky oranžově-žluté (orangegelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá a česká.

43.
uherský pěší pluk Karanšebeš: Ruprecht, princ bavorský; (1814), štáb: Fehértemplom (Bela Crkva), výložky třešnově-červené (kirschrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč rumunská.

44.
uherský pěší pluk Kapošvár: Polní maršál arcivévoda Albrecht; (1744), štáb: Budapešť, výložky mořenově-červené (krapprot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská.

45.
haličský pěší pluk Sanok: Generálmajor arcivévoda Josef Ferdinand; (1816), štáb: šarlatově-červené (charlachrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč polská a maďarská.

46.
uherský pěší pluk Szeged: Generál pěchoty Géza svobodný pán Féjervary de Komlós-Keresztes; (1762), štáb: Szeged, výložky papouškově-zelené (papageigrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská.

47.
štýrský pluk Maribor: Polní zbrojmistr Bedřich hrabě Beck; (1682), štáb: Gorice, výložky ocelově-zelené (stahlgrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá.

48.
uherský pěší pluk Nagykanizsa (Velká Kaniža): Generálmajor arcivévoda Ferdinand; (1798), štáb: Šoproň (Ödenburg), výložky ocelově-zelené (stahlgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská.

49.
dolnorakouský pěší pluk St.Pölten (Sv.Hypolit): Polní maršál Jindřich svobodný pán z Hessu; (1715), štáb: Brno, výložky štikově-šedé (hechtgrau), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá.

50.
uherský pěší pluk Gyulafehérvár (Karlsburg): Bedřich, velkovévoda bádenský; (1742), štáb: Brašov (Kronstadt), výložky papouškově-zelené (papageigrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská a rumunská.

51.
uherský pěší pluk Kolozsvár (Kluž): Generál pěchoty Emil Probszt svobodný pán z Ohstorffu; (1702), štáb: Vídeň, výložky popelavě-šedé (aschgrau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská a rumunská.

52.
uherský pěší pluk Pécs: Polní zbrojmistr arcivévoda Bedřich; (1741), štáb: Budapešť, výložky tmavě-červené (dunkelrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá a maďarská.

53.
chorvatský pěší pluk Agram (Záhřeb): Polní zbrojmistr Gustav rytíř Pletzner ze Scharnecku; (1741), štáb: Belovar, výložky tmavě-červené (dunkelrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč chorvatská.

54.
moravský pěší pluk Olomouc (Olmütz): Polní maršál Arnošt Rüdiger hrabě ze Starhembergu; (1661), památný den 24.7.1848 (Sommacampagna), štáb: Plevlje (Černá Hora), 1. prapor v Olomouci, 2. a 4. v Plevje, 3. prapor v Prači, výložky jablkově-zelené (apfelgrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč česká a německá.

55.
haličský pěší pluk Brzezany: Polní zbrojmistr Rudolf svobodný pán z Merklu; (1799), štáb: Tarnopol, výložky červeno-hnědé (rotbraun), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč polská a rusínská.

56.
haličský pěší pluk Vadovice: Polní maršál Leopold Josef Maria hrabě Daun, kníže z Thiany; (1648), štáb: Krakov, výložky ocelově-zelené (stahlgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč polská.

57.
haličský pěší pluk Tarnów: Polní maršál Bedřich Josiáš, princ sasko-koburk-saalfeldský, majitel Podmaršálek Filip, princ sasko-koburkský a gotský, vévoda saský; (1689), štáb: Tarnów, výložky bledě-červené (blassrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč polská.

58.
haličský pěší pluk Stanislav: Plukovník arcivévoda Ludvík Salvátor; (1763), štáb: Přemyšl, výložky černé (schwarz), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč rusínská.

59.
solnohrad-hornorakouský pěší pluk Salzburg (Solnohrad): Polní zbrojmistr arcivévoda Rainer; (1682), štáb: Linz, výložky oranžově-žluté (orangegelb), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá.

60.
uherský pěší pluk Jager (Erlau): Generál pěchoty Ludvík Jekelfalussy z Jekel a Margitfalvy; (1798), štáb: Vídeň, výložky ocelově-zelené (stahlgrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská.

61.
uherský pěší pluk Temešvár: Polní zbrojmistr Otto Morawetz z Klienfeldu; (1798), štáb: Temešvár, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá a rumunská.

62.
uherský pěší pluk Maroš-Vašarhel: Ludvík, princ bavorský; (1798), štáb: Kolozsvár, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská a rumunská.

63.
uherský pěší pluk Besztercze (Bystřice): Polní zbrojmistr Jindřich rytíř z Pitreichu; (1860), štáb: Bystřice, výložky oranžově-žluté (orangegelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč rumunská.

64.
uherský pěší pluk Szászváros: Generál jezdectva Karel svobodný pán z Mertensu; (1860), štáb: Maros-Vásárhely, výložky oranžově-žluté (orangeglb), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč rumunská.

65.
uherský pěší pluk Munkács (Munkač): Polní zbrojmistr arcivévoda Ludvík Viktor; (1860), štáb: Miskolcs, výložky bledě-červené (blassrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč rusínská.

66.
uherský pěší pluk Ungvár: Podmaršálek Ferdinand IV., velkovévoda toskánský; (1860), štáb: Ungvár, výložky bledě červené (blassrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská a slovácká.

67.
uherský pěší pluk Eperjes (Prešov): Polní zbrojmistr Pavel svobodný pán Kraj de Krajov et Topolia; (1860), štáb: Prešov, výložky rakově-červené (krebsrot), výložky bílé (weisse), plukovní řeč slovácká.

68.
uherský pěší pluk Szolnok: Polní zbrojmistr Josef svobodný pán z Reicheru; (1860), štáb: Sarajevo, výložky červeno-hnědé (rotbraun), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč maďarská.

69.
uherský pěší pluk Székesfehérvár: Polní zbrojmistr Antonín rytíř z Pitrechu; (1860), štáb: Budapešť, výložky štikově-šedé (hechtgrau), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská.

70.
slavonský pěší pluk Peterwardein: Petrovaradínský pěší pluk; (1860), štáb: Petrovaradín, výložky mořsko-zelené (meergrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč chorvatská.

71.
uherský pěší pluk Trencsén (Trenčín): Polní zbrojmistr Antonín Galgótzy; (1860), štáb: Trenčín, výložky rakově-červené (krebsrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč slovácká.

72.
uherský pěší pluk Pozsony (Bratislava): Polní zbrojmistr Emil David svobodný pán z Rhonfeldu; (1860), štáb: Bratislava, výložky světle-modré (lichtblau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč slovácká a německá.

73.
český pěší pluk Cheb (Eger): Albrecht, vévoda württemberský; (1860), štáb: Praha, 1., 2., 3. prapor v Praze a 4. prapor v Chebu, výložky třešnově-červené (kirschrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč německá.

74.
český pěší pluk Jičín (Jičin): Polní zbrojmistr František Schönaich; (1860), štáb: Liberec (Reichenberg), 1., 2., 3. prapor v Liberci a 4. prapor v Jičíně, výložky mořenově-červené (krapprot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč německá a česká.

75.
český pěší pluk Jindřichův Hradec (Neuhaus): Bedřich VIII., král dánský; (1860), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb: Praha, 1. prapor Doboj (Bosna-Hercegovina), 2. a 4. prapor v Praze, 3. prapor v Jindřichově Hradci, výložky světle-modré (lichtblau), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč česká.

76.
uherský pěší pluk Sopron (Ödenburg): Polní zbrojmistr Daniel svobodný pán ze Salis-Soglio; (1860), štáb: Esztergom, výložky štikově-šedé (hechtgrau), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá a maďarská.

77.
haličský pěší pluk Sambor: Filip, vévoda württembergský; (1860), štáb: Przemyšl, výložky třešnově-červené (kirschrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč rusínská.

78.
slavonský pěší pluk Esseg (Osek): Generál jezdectva Vilém rytíř z Gradlu; (1860), štáb: Osek, výložky červeno-hnědé (rotbraun), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč chorvatská.

79.
chorvatský pěší pluk Otočac: Polní zbrojmistr Josef hrabě Jellačić de Bužim; (1860), štáb: Fiume (Rijeka), výložky jablkově-zelené (apfelgrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč chorvatská.

80.
haličský pěší pluk Zloczów: Arnulf, princ bavorský; (1860), štáb: Lemberg (Lvov), výložky šarlatově-červené (scharlachrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč polská a rusínská.

81.
moravský pěší pluk Jihlava (Iglau): Polní zbrojmistr Jan svobodný pán z Waldstättenu; (1883), štáb: Jihlava, 1., 2. a 3. prapor v Jihlavě, 4. prapor v Trebinje, výložky karmínově-červené (karmoisinrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč česká a německá.

82.
uherský pěší pluk Székelyudvarhely: Polní zbrojmistr Ludvík rytíř Schwitzer z Bayersheimu; (1883), štáb: Mostar, výložky karmínově-červené (karmoisinrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč maďarská.

83.
uherský pěší pluk Szombathely (Subotice): Generál jezdectva Krištof hrabě Degenfeld-Schonburg; (1883), štáb: Komárom (Komárno), výložky tmavo-hnědé (dunkelbraun), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč německá, srbská a rumunská.

84.
dolnorakouský pěší pluk Wien (Vídeň): Polní zbrojmistr Artur svobodný pán z Bolfrasu; (1883), štáb: Krems (Kremže), výložky karmínově-červené (karmoisinrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč německá.

85.
uherský pěší pluk Máramarossziget: Generál jezdectva Josef Gaudernak z Kis-Demeter; (1883), štáb: Lösce (Levoče), výložky jablkově-zelené (apfelgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská, rumunská a rusínská.

86.
uherský pěší pluk Szabadka: Polní zbrojmistr Karel svobodný pán ze Steiningeru; (1883), štáb: Budapešť, výložky amarantově-červené (amarantrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč maďarská a srbská.

87.
štýrský pěší pluk Cilli (Celje): Polní zbrojmistr Eduard svobodný pán Succovaty z Vezzy; (1883), štáb: Pola (Pula), výložky mořsko-zelené (meergrün), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč slovinská.

88.
český pěší pluk Beroun (Beraun): Polní zbrojmistr Bedřich svobodný pán Teuchert-Kaufmann, šlechtic z Traunsteinburgu; (1883), štáb: Trient (Terst), 1. a 2. prapor v Terstu, 3. prapor Levico (oblast Tyroly), 4. prapor v Berouně, výložky bordeaux-červené (bordeauxrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč česká a německá.

89.
haličský pěší pluk Gródek Jagielloński: Polní zbrojmistr Evžen svobodný pán z Albori; (1883), štáb: Jaroslav, výložky bordeaux-červené (bordeauxrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč polská a rusínská.

90.
haličský pěší pluk Jaroslau: Polní zbrojmistr Adolf Horsecky šlechtic z Hornthalu; (1883), štáb: Jaroslav, výložky amarantově-červené (amarantrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč polská.

91.
český pěší pluk Budějovice (Budweis): Polní zbrojmistr Hubert rytíř z Cibulku; (1883), štáb: Praha, 1. prapor Cattaro (Kotor), 2. a 3. prapor v Praze, 4. prapor v Budějovicích, výložky papouškově-zelené (papageigrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč česká a německá.

92.
český pěší pluk Chomutov (Komotau): Polní zbrojmistr Gustav svobodný pán z Königu; (1883), památný den 28.6.1866 (Skalice), štáb: Terezín (Theresienstadt), 1. prapor v Chomutově, 2. a 4. prapor v Terezíně, 3. prapor v Kadaňi (Kaaden), výložky bílé (weiss), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč německá.

93.
moravský pěší pluk Šumperk (Schönberg in Mähren): Podmaršálek Alfred svobodný pán z Joelsonu; (1883), památný den 22.5.1809 (Aspern), štáb: Olomouc (Olmütz), 1., 3. a 4. prapor v Olomouci, 2. prapor v Šumperku, výložky tmavo-hnědé (dunkelbraun), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč česká a německá.

94.
český pěší pluk Turnov (Turnau): Generál pěchoty Albert z Kolleru; (1883), štáb: Terezín (Theresienstadt), 1. a 2. prapor v Terezíně, 3. prapor v Turnově, 4. prapor v Liberci, výložky bílé (weiss), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč německá a česká.

95.
haličský pěší pluk Czortków: Generál jezdectva Josef rytíř z Rodakovskich; (1883), štáb: Lemberg (Lvov), výložky amarantově-červené (amarantrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč rusínská.

96.
chorvatský pěší pluk Carlstadt: Polní zbrojmistr Maximilian svobodný pán z Catinelli; (1883), štáb: Karlovec, výložky karmínově-červené (karmoinsitrot), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč chorvatská.

97.
přímořský pěší pluk Triest (Terst): Polní zbrojmistr Jiří svobodný pán z Waldstättenu; (1883), štáb: Terst, výložky růžově-červené (rosenrot), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč slovinská a italská.

98.
český pěší pluk Vysoké Mýto (Hohenmauth): Polní zbrojmistr Julius Latscher z Lauendorfu; (1883), štáb: Josefov (Josephstadt), 1. prapor v Perzagnu (Dalmácie), 2. a 3. prapor v Josefově, 4. prapor ve Vysokém Mýtě, výložky světle-drapové (lichtdrapp), knoflíky bílé (weisse), plukovní reč česká a německá.

99.
moravský pěší pluk Znojmo (Znaim): Jiří, král řecký; (1883), památný den 22.5.1809 (Aspern), štáb: Vídeň, 1. prapor ve Foči (Bosna-Hercegovina), 2. a 4. prapor ve Vídni, 3. prapor ve Znojmě-Louce, výložky sírově-žluté (schwefelgelb), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč česká a německá.

100.
slezsko-moravský pěší pluk Těšín (Teschen): Generál pěchoty Moric ze Steinsbergu; (1883), štáb: Krakov (Krakau), 1. a 4. prapor v Krakově, 2. prapor v Bílsku (Bielitz), 3. prapor v Těšíně, výložky světlě-drapové (lichtdrapp), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá, česká a polská.

101.
uherský pěší pluk Békéscsaba: Polní zbrojmistr Karel Drahtschmidt z Bruckheimu; (1883), štáb: Vídeň, výložky sírově-žluté (schwefelgelb), knoflíky bílé (weisse), plukovní řeč maďarská.

102.
český pěší pluk Benešov (Beneschau): Polní zbrojmistr Ludvík Fabini; (1883), štáb: Trient (Trident), 1. prapor v Cavalese (Tyroly), 2. prapor v Tridentu, 3. prapor v Benešově, 4. prapor v Levicu (Tyroly), výložky mořsko-trávově-zelené (meergrasgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní reč česká.

 

Bosensko-hercegovinská pěchota

Bosensko-hercegovinské pěší pluky

1.
bosensko-hercegovinský pěší pluk Sarajevo; (1894), štáb: Vídeň (Wien), výložky karmínově-červená alizarin (alizarinrot), knoflíky žluté (gelbe) s číslem pluku, plukovní řeč bosenská, srbská a chorvatská.

2.
bosensko-hercegovinský pěší pluk Banja Luka; (1894), štáb: Št.Hradec (Graz), výložky karmínově-červená alizarin (alizarinrot), knoflíky žluté (gelbe) s číslem pluku, plukovní řeč bosenská, srbská a chorvatská.

3.
bosensko-hercegovinský pěší pluk Donja Tuzla; (1894), štáb: Budapešť, výložky karmínově-červená alizarin (alizarinrot), knoflíky žluté (gelbe) s číslem pluku, plukovní řeč bosenská, srbská a chorvatská.

4.
bosensko-hercegovinský pěší pluk Mostar; (1894), štáb: Terst (Triest), výložky karmínově-červená alizarin (alizarinrot), knoflíky žluté (gelbe) s číslem pluku, plukovní řeč bosenská, srbská a chorvatská.

 

 

Pluky tyrolských myslivců císaře Františka Josefa a polní myslivecké prapory

Každý pluk tyrolských císařských myslivců se dělí na 4 polní prapory + 1 náhrádní prapor o 4 polních rotách. Polní myslivecké prapory mají také 4 polní roty. Mírový stav setniny (roty): 4 důstojníci, 93 mužů. Válečný stav setniny: 4 důstojníci, 129 mužů. Mírový stav praporu: 25 důstojníků, 391 mužů. Válečný stav praporu: 25 důstojníků, 535 mužů.

 

Myslivci

Pluky tyrolských císařských myslivců
Uniforma (parádní): Klobouk s chocholem z kohoutího tmavého peří s emblémem tyrolské orlice, štikově-šedý jednořadý zbrojní kabátec (vafnrok) se trávově-zelenými výložkami, knoflíky žluté (pozlacené) hladké, štikově-šedé dlouhé kalhoty (pantalony) s trávově-zeleným švem (paspulkami), u důstojníků s širokými dvojitými pruhy (lampasy). Plášť (mantl) štikově-šedý (od r.1910 modro-šedý).

1.
pluk tyrolských císařských myslivců Innsbruck; 1813(1895), památný den (Gedenktag) 24.6.1866 (Custoza), štáb: Trident, 1. a 2. prapor v Tridentu, 3. prapor v Levico, 4. prapor v Innsbrucku, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá a italská.

2.
pluk tyrolských císařských myslivců Brixen; 1813(1895), památný den 24.6.1866, štáb: Bozen, 1. a 2. prapor v Bozenu, 3. prapor v Meranu, 4. prapor v Brixenu, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá a italská.

3.
pluk tyrolských císařských myslivců Trident, 1813(1895), památný den 24.6.1866, štáb: Rovereto, 1. prapor v Rivě, 2. prapor v Roveretu, 3. prapor v Borgo, 4. prapor v Tridentu, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá a italská.

4.
pluk tyrolských císařských myslivců Hall im Tirol; 1893(1895), památný den 24.6.1866, štáb: Bregenz, 1. prapor v Innsbrucku, 2. prapor ve Schwaz, 3. prapor v Bregenz, 4. prapor v Hall im Tirol, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), plukovní řeč německá a italská.

 

z filmu Císařští myslivci (1956)

 

C. a k. polní myslivecké prapory
Uniforma (parádní): Klobouk s chocholem z kohoutího tmavého peří s emblémem lesního rohu a čísla praporu, štikově-šedý zbrojní jednořadý kabátec (vafnrok) se trávově-zelenými výložkami, knoflíky žluté (pozlacené) s číslem praporu, štikově-šedé dlouhé kalhoty (pantalony) s trávově-zeleným švem (paspulkami), u důstojníků s širokými dvojitými pruhy (lampasy). Plášť (mantl) štikově-šedý (od r.1910 modro-šedý).

 

1.
český myslivecký prapor Terezín (Theresienstadt); (1808), památný den 21.5.1809 (Esslingen), štáb: Lienz (Tyroly), doplňuje se z 9.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu německá a česká.

2.
český myslivecký prapor Hradec Králové (Königgrätz); (1808), památný den 21.5.1809 (Esslingen), štáb: Tione, doplňuje se z 9.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu česká a německá.

4.
haličský myslivecký prapor Rzeszów; (1808), památný den 11.3.1814 (Monzambano), štáb: Braunau am Inn, doplňuje se z 10.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu polská.

5.
moravsko-slezský myslivecký prapor Olomouc (Olmütz); (1808), památný den 28.6.1866 (Česká Skalice), štáb: Tarvis, doplňuje se z 1.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu německá, česká a polská.

6.
český myslivecký prapor Plzeň (Pilsen); (1808), památný den 27.6.1866 (Vysokov), štáb: Prachatice (Prachatitz), doplňuje se z 8.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu česká a německá.

7.
krajinský myslivecký prapor Laibach (Lublaň); (1808), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb: Canale, doplňuje se z 3.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu slovinská.

8.
korutanský myslivecký prapor Klagenfurt; (1808), památný den 3.7.1866 (Svíbský les), štáb: Kötschach, doplňuje se z 3.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu německá.

9.
štýrský myslivecký prapor Graz; (1808), štáb: Villach, doplňuje se z 3.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu německá.

10.
dolnorakouský myslivecký prapor St.Pölten (Kopal); (1813), památný den 10.6.1848 (Monte Berico), doplňuje se z 2.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu německá.

11.
uherský myslivecký prapor Györ; (1813), památný den 25.7.1848 (Sommacampagna), štáb: Gradisca, doplňuje se z 5.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu německá a maďarská.

12.
český myslivecký prapor Mladá Boleslav (Jungbunzlau); (1813), památný den 27.6.1866 (Trutnov), štáb: Cavalese, doplňuje se z 9.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu česká a německá.

13.
haličský myslivecký prapor Krakov (Krakau); (1849), památný den 4.6.1859 (Magenta), štáb: Innsbruck, doplňuje se z 1.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu polská a rusínská.

16.
slezský myslivecký prapor Opava (Troppau); (1849), památný den 27.6.1866 (Trutnov), štáb: Freistadt, doplňuje se z 1.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu německá a česká.

17.
moravský myslivecký prapor Brno (Brünn); (1849), památný den 27.6.1866 (Vysokov), štáb: Judenburg, doplňuje se z 2.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu česká a německá.

19.
uherský myslivecký prapor Komárom; (1849), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb: Klagenfurt, doplňuje se z 5.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu slovácká a maďarská.

20.
přímořsko-krajinský myslivecý prapor Triest (Terst); (1849), památný den 3.7.1866 (Máslojedy), štáb: Triest, doplňuje se z 3.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu slovinská a italská.

21.
dolnorakouský myslivecký prapor Wien; (1849), památný den 24.6.1866 (Custoza), štáb: Bruck an der Mur, doplňuje se z 2.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu německá.

22.
český myslivecký prapor Cheb (Eger); (1849), štáb: Jindřichův Hradec (Neuhaus), doplňuje se z 8.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu česká a německá.

23.
uherský myslivecký prapor Maros-Vásárhely; (1848), památný den 4.6.1859 (Magenta), štáb: Trembovla, doplňuje se z 12.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu rumunská a maďarská.

24.
uherský myslivecký prapor Budapest; (1880), štáb: Rovigno, doplňuje se z 4.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu maďarská.

25.
moravský myslivecký prapor Brno; (1849), památný den 27.6.1866 (Vysokov), štáb: Wien, doplňuje se z 2.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu česká a německá.

28.
uherský myslivecký prapor Arad; (1859), památný den 27.6.1866 (Trutnov), štáb: Szászváros, doplňuje se z 7.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu rumunská.

29.
uherský myslivecký prapor Losoncz (Lučenec); (1859), památný den 28.6.1866 (Mnichovo Hradiště), štáb: Monfalcone, doplňuje se z 6.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu slovácká a maďarská.

30.
haličsko-bukovinský myslivecký prapor Stanislav; (1859), památný den 3.7.1866 (Svíbský les), štáb: Lvov, doplňuje se z 11.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu rusínská.

31.
chorvatský myslivecký prapor Záhřeb (Agram); (1859), památný den 19.8.1878 (Sarajevo), štáb: Záhřeb, doplňuje se z 13.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), řeč praporu chorvatská a srbská.

32.
uherský myslivecký prapor Eperjes (Prešov); (1859), památný den 26.6.1866 (Kuřivody), štáb: Beszterczebánya (Banská Bystrica), doplňuje se z 6.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), reč praporu slovácká.

-

Bosensko-hercegovinský myslivecký prapor Sarajevo; (1903), štáb: Wiener Neustadt, doplňuje se z 15.sboru, výložky trávově-zelené (grasgrün), knoflíky žluté (gelbe), reč praporu chorvatská a srbská. Uniforma (parádní): jako u pluků tyrolských císařských myslivců, místo emblému lesního rohu říšský orel.

 

Změny v uniformách od června 1908 do července 1909.

Zavedení štikově šedé polní výstroje u c. a k. pěchoty, pěchoty Bosny a Hercegoviny, myslivců, zákopníků (ženistů), železničních a telegrafních pluků, zdravotnických jednotek, zásobovacích oddílů, c. k. zeměbranecké pěchoty a zemských střelců. Částečné vyloučení a částečné ponechání dosavadních druhů výstroje k slavnostním a jiným účelům.

nahoru